مشروطه گردی نشریه چلچراغ با احمد مسجدجامعی:

روزگار سپری شده تاریخ خاک خورده

گوشه و کنار پایتخت پر است از یادگارهای دورانی طلایی که به باور بسیاری، شروع آزادی و استبدادگریزی ایرانیان بود، دوره مشروطیت و مشروطهخواهی، دورانی پرحادثه که در آن روشنفکران و روزنامهنگاران و علما دست به دست هم دادند تا تاریخی را رقم بزنند که بعد از گذشت بیش از 100 سال، همچنان به آن ببالیم و یادگارهایش را یکییکی مرور کنیم. این مرور تاریخ اینبار همراه با احمد مسجدجامعی چهره آشنای شورای شهر تهران اتفاق افتاده که چند سالی است با تهرانگردیهایش، گردشگری در فراموششدهترین کوچه پسکوچهها و بناهای پایتخت را باب کرده. تهرانگردی اینبار یک مشروطهگردی تمامعیار است همراه با مرور تاریخ و گپ و گفت درباره آنچه روزگاری نهچندان دور، بر تهران گذشته.
تجمع زنان جلوی کالسکه مظفرالدین شاه
کالسکه مظفرالدین شاه از ساختمان امیربهادر، آقای وزیر جنگ خارج میشود؛ ساختمانی با معماری ایرانی و آینهکاریهای زیبا. گروهی از زنان تهران جلوی ساختمان جمع شدهاند تا جلوی خروج کالسکه مظفرالدین شاه را بگیرند. زنها جلوی کالسکه را میگیرند تا برای شاه از شرایط نابهسامان موجود گلایه کنند. این تجمع اولین حضور سیاسی و اجتماعی زنان در تاریخ معاصر است. ساختمان امیربهادر با قدمتی 150ساله همچنان در گوشهای از تهران بزرگ پابرجاست تا یادگار روزگاری باشد که زنان برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران یاد گرفتند مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را به گوش حاکمان برسانند.
سرک کشیدن به خانه علمای مشروطه
خانه شیخ فضلالله نوری از رهبران مشروطه ازجمله بناهایی است که از آن دوران باقی مانده و کوچه و مسجد محل هم به نام شیخ فضلالله نوری ثبت شده. طولانیترین ساباط تهران هم در حاشیه خانه شیخالله قرار دارد.
مسجد و منزل آیتالله بهبهانی، منزل شهید مدرس و مدرسه میرزا ابوالحسن معمارباشی هم همگی از مکانهای موثر در انقلاب مشروطه هستند. منزل شخصی آیتالله بهبهانی که حالا بخشی از آن به پاساژ تبدیل شده، محلی است که سران مشروطه در آن جمع میشدند. آیتالله بهبهانی در همین خانه ترور شده و اولین ملاقات آیتالله بهبهانی و آیتالله طباطبایی هم در همین مکان اتفاق افتاده است. منزل شهید مدرس هم خانهای با معماری زیبا و اتاقهای خوشنقش است؛ جایی که پیش‌نویس قانون مدنی و قانون عدلیه در آن نوشته شد و بخشی از این خانه نیز محل درس شهید مدرس به طلاب بوده است. در اتاق اندرونی همین خانه بود که خادم خانه به نام عمواوقلی، مرحوم مدرس را لو داد تا دستگیر شود.
کوچه امامزاده یحیی و بزرگترین راهپیمایی مردمی دوره مشروطه
کوچه امامزاده یحیی و مدرسه میرزا ابوالحسن معمار باشی، زمانی محل شکلگیری بزرگترین راهپیمایی مردمی دوره مشروطه بوده. این مسجد را صنیعالدوله با اجرتی که از ساختن مسجد سپهسالار به دست آورده بود، ساخت و به همین دلیل اگر دقت کنیم، نمونه کوچکی از مدرسه سپهسالار را در آن میبینیم. این مسجد دو محراب دارد؛ چون در گذشته نماز ظهر و عصر را در دو نوبت و در محرابی جداگانه میخواندند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • آقای محمدرضا بمانیان و خانم فریال احمدی این کتاب شامل 5 فصل اصلی (1- طراحی منظر، 2- اکولوژی منظر، 3- برنامه ریزی منظر، 4- مرمت منظر، 5- روش ها در طراحی منظر) می باشد که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه