استفاده از توان مشورتی متخصصان حوزه چاپ و نشر در انتشارات زیباسازی

نخستین جلسه شورای چاپ و نشر سازمان زیباسازی با هدف تعیین خط و مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط علمی و همچنین رعایت استانداردهای معتبر در زمینه تولید، نشر، توزیع و فروش آثار علمی انتشارات در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این نشست که حسین دولت آبادی، مدیر انتشارات آذرخش (ناشر کتب تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری)، شیوا شکاری، مدیر انتشارات جامعه شناسان (ناشر کتب جامعه شناسی)، مسعود فرشی‌فرید و رضا رضایی، متخصصان حوزه چاپ و نشر به عنوان اعضای شورا حضور داشتند، در زمینه تدوین آیین‌نامه و شیوه نامه انتشارات زیباسازی بحث و تبادل نظر و نهایتاً تصمیماتی اتخاذ گردید.
در ادامه این جلسه بهروز فتحی، معاون برنامه ریزی و توسعه به عنوان رییس شورا، با اشاره به اینکه نگاه مدیر عامل سازمان در زمینه تولید و نشر آثار، مبتنی بر نگاهی تخصصی با پشتوانه دانش روز و آکادمیک است، گفت: هدف از تشکیل این شورا، استفاده از توان مشورتی متخصصان در حوزه چاپ و نشر است و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا برای بهتر شدن فعالیت‌ها و جذب ایده‌های جدید از نظر متخصصان حوزه چاپ و نشر برخوردار شویم.
فتحی با بیان اینکه مخاطبان اصلی کتاب‌های انتشارات سازمان، دانشجویان هستند گفت: ارتباط بسیار سازنده و خوبی بین مخاطبان انتشارات سازمان با تولید آثار وجود دارد که تلاش داریم آن را تقویت کرده و علمی‌تر کنیم.
سجاد مرادی نیا، مدیر مطالعات و پژوهش سازمان نیز در این نشست گفت: راه اندازی شورای چاپ و نشر، حلقه مفقوده تولید آثار در حوزه مطالعات و پژوهش سازمان است که می تواند در ارائه هرچه بهتر این تولیدات به مخاطبان ما را یاری دهد.
شورای چاپ و نشر سازمان زیباسازی متشکل از 9 عضو است که 5 عضو آن از متخصصان حوزه چاپ و نشر و خارج از سیستم سازمانی انتخاب و در حکمی به مدت یکسال فعالیت خواهند کرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه