با حضور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود:

نشست تخصصی برنامه جامع منظر شبانه در تهران با عنوان "تهران درشب"

نشست تخصصی برنامه جامع منظر شبانه در تهران با عنوان "تهران درشب" با حضور دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نخستین نشست تخصصی برنامه جامع منظر شبانه در تهران که به ارائه پنجمین پژوهش شهری در این خصوص میپردازد، با عنوان " تهران در شب" برگزار می‌شود.
در این نشست دکتر علی اعطا، عضو شورای اسلامی شهر تهران، دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی، میثم بصیرت، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سیدعبدالهادی دانشپور، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و بهناز امین زاده، عضو هیات دانشگاه تهران پیرامون این موضوع صحبت می کنند.
گفتنی است این نشست تخصصی از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می شود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه