حیات شبانه برای تهران یک نیاز است/ بررسی برنامه جامع تهران در شب

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست تخصصی "تهران در شب" ، گفت: موضوع حیات شبانه به عنوان یک مطالبه مطرح شده به همین منظور مدیریت شهری در بخش سیاست گذار و قانون گذار نمی تواند نسبت به این موضوع بی توجه باشد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، اعطا با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران ادامه داد: زمانی که وضعیت شهر تهران را رصد می کنیم حیات شبانه را برای این شهر یک مطالبه می بینیم.
او افزود: موضوع حیات شبانه به عنوان یک مطالبه مطرح شده به همین منظور مدیریت شهری در بخش سیاست گذار و قانون گذار نمی تواند نسبت به این موضوع بی توجه باشد.
اعطا با بیان اینکه این مطالبه می تواند از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: منظر فرهنگی و اجتماعی طلب می کند که شورا و شهرداری نسبت به این موضوع برنامه ریزی داشته باشند چراکه این موضوع می تواند برای افرادی که به صورت رسمی زمانی برای امرار معاش ندارند، یک فرصت تلقی شود. این افراد می توانند یک گردش اقتصادی را برای خود شکل دهند.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه موضوع حیات شبانه یک نیاز محسوب می شود، گفت: مدیریت شهری در راستای جهت دهی به موضوع باید برنامه ریزی هایی انجام دهد. هر اقدامی که در آینده برنامه ریزی خواهیم کرد باید از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته سخنگوی شورای شهر در شرایط محدودیت منابع فعلی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مدیریت شهری اقداماتی مانند تهران در شب را دنبال کند. با وجود محدودیت جدی منابع نگاه مدیریت شهری به برنامه جامع باید راهبردی باشد هرچند که ما در برنامه سوم شهرداری تهران نمی توانیم نسبت به اداره شهر تهران بی تفاوت باشیم.
او به مشارکت مردم در برنامه های شهری اشاره کرد و گفت: زمانی که به صورت مشخص در خصوص اقداماتی از جنس آماده سازی فضاهای شهری برای حیات شبانه صحبت می کنیم باید روش های مشارکت پذیری در همه مراحل را در نظر بگیریم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه