نشریه چلچراغ از چنارهای خیابان ولیعصر می گوید

تومشغول‌مردنت بودی

سالهاست که خیابان ولیعصر را همه با چنارهایش میشناسند؛ درختان سر به فلک کشیدهای که شاخه به شاخه هم میدهند تا از بلندترین خیابان پایتخت، یک بهشت واقعی بسازند. پایتخت نشینها و تهرانگردها با این چنارهای کهنسال یک دنیا خاطره دارند؛ سالهاست زیر سایه هایش قدم زده اند، عاشق شده اند و زندگی کرده اند.
در سال 1318 ولیعصر 60 هزار درخت چنار داشت؛ آنقدر سرسبز و متراکم که مردم به این خیابان میگفتند تونل درختی. اما به تدریج تعداد این چنارها کمتر و کمتر شد. دیگر از تونل درختی خبری نبود؛ فقط یک خیابان زیبا بود با درختهای بلند که هر چه به جنوب میرفتی، از سرسبزی درختهایش کم میشد. پروژه حفاظت از درختان چنار اولین بار در دهه 1350 شمسی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. آن زمان بیشتر بحث حفاظت از درختان کهنسال واقع در امتداد خیابان مطرح بود. در همین دهه بود که هر کدام از درختان دارای یک شناسنامه حفاظتی شدند. در این دوره روی هر درخت یک پلاک فلزی نصب میشد که در واقع همان شناسنامه درخت بود.

شناسنامه هایی که باطل شد
بعد از انقلاب و با تغییر نظام مدیریت شهری، پروژه حفاظت از چنارهای ولیعصر تا مدتی متوقف شد، اما کمی بعد شهرداری به فکر افتاد که اقدامات حفاظتی را برای چنارهای ولیعصر از سر بگیرد. دور جدید شناسایی و شناسنامه دار کردن چنارها از سال 82 شروع شد. در آن زمان ولیعصر 8948 اصله درخت داشت که 7922 اصله به رنگ سبز، 775 اصله به رنگ زرد و 251 اصله درخت به رنگ قرمز بودند. اینجا بود که پروژه باطل کردن شناسنامه درختانی با شناسنامه قرمز کلید خورد؛ درختانی که به خاطر نمکپاشی و آبیاری با فاضلاب، سنگ کاری پای درختان و ساخت وساز در محدوده پیاده راهها جان داده بودند.
اینجا بود که زنگ خطر برای چنارهای رویایی خیابان به صدا درآمد و صدای اعتراض فعالان محیط زیست بلند شد. وضعیت قرمز چنارها به انجام یک پروژه اصلاحی به صورت دستورالعملی با برنامه زمان بندی هشت ماهه در شهرداری تهران منجر شد که در 10 بخش تنظیم شده بود:
جداسازی نهر خیابان ولیعصر از مسیر فعلی و تبدیل محل استقرار درختان در سرتاسر خیابان به باغچه
هرس کردن شاخه های خشک و سبک سازی تاج درختان
حذف بتن و سنگ فرشهای موجود از کف نهر خیابان
اصلاح خاک و بسترسازی مناسب آن
اصلاح نظام آبیاری با دور منظم و ترجیحا آبیاری قطرهای
واکاوی در محل درختان ازبینرفته با نهالهای مسن پنجساله
حمایت از درختان در برابر صدمات گوناگون
آماربرداری و مدیریت رایانهای درختان خطی
استفاده از روشهای غیرشیمیایی برای مبارزه با آفات و امراض
قطع کنده ها و بسترسازی برای کاشت نهال
ولیعصر حالا فقط حدود 7000 چنار دارد؛ چنارهایی که از سم و بتن و آهک و سیمان و سرطان جان به دربردهاند تا یک تنه میراث 90ساله تاریخی و طبیعی تهران را زنده نگه دارند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه