چاپ کردن این صفحه
کتاب‌خانه

سردر باغ ملی

«نماد تهران چیست؟ چه نشانهای است که با دیدن آن شهر تهران در ذهن مجسم میشود؟ چه کسی است که فرصت آن را یافته تا خالق نماد این شهر باشد؟ این اثر چرا و چگونه خلق شد و چگونه این اثر به تدریج یا یکباره نماد شهر شد؟ شهری که پایتخت کشوری کهنسال و دیرپا به نام ایران است.
سردر باغ ملی، برج آزادی و به تازگی برج میلاد آثاری هستند که فرصت نماد تهران شدن را یافته اند. سردر باغ ملی، نمادی از تاریخ شهر، برج آزادی نمادی از تهران معاصر و برج میلاد نشانهای از توسعه، پیشرفت و ورود به هزاره جدید است. انشای این رای (نمادسازی) انتخابی از سوی ساکنان شهر و رایی متکی بر آرای عمومی و باور آنان است.»
این جملات، بخشهایی از مقدمه کتاب «سردر باغ ملی» نوشته دکتر اسکندر مختاری و سمیرا بهروز است که در قالب مجموعه «تهران پژوهی» به همت سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شده است. در این کتاب با سیر تحولات سردر باغ ملی در دوره های تاریخی مختلف، معماری سردر و وضعیت فعلی آن آشنا میشویم.
در بخش دیگری از کتاب آمده است: «در همه مدتی که رضاخان مشغول ساماندهی امور نظامی و درگیری های سیاسی در مدت سه سال و اندی وزارت جنگ بود، سردر میدان مشق در دست احداث بوده و وزیر جنگ از اتاق کارش در طبقه سوم عمارت قزاقخانه که درست در امتداد محور سردر و در فاصله 250 متری آن قرار داشت، عملیات ساخت سردر را نظاره میکرده است.»
در این کتاب میخوانیم که گذر تاریخ، چه ها که بر سر این نماد تاریخی پایتخت نیاورده؛ از تغییر کالبد و نام گرفته تا تغییر کارکرد. سردر باغ ملی اما با پس زمینه میدان مشق و کوه های البرز، همچنان با شکوه هرچه تمام تر در پایتخت خودنمایی میکند.