کارگاه شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات استراتژیک سازمان زیباسازی تشکیل شد

کارگاه شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات استراتژیک سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف بررسی مهم‌ترین مسئله استراتژیک این سازمان تحت عنوان "الگوسازی و اجرای طرح‌های سازمان زیباسازی در فضاهای شهر تهران"، با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران این سازمان در سالن کنفرانس سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ در ابتدای جلسه بهروز فتحی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ضمن تشکر از معاونان و مدیران سازمان بابت حضور پررنگ و تلاش موثر در جلسات این طرح، با ارائه چکیده‌ای از روند طراحی و شکل‌گیری کارگروه‌های چندتخصصی در طرح، به تشریح دلایل و ضرورت‌های شناسایی و اولویت‌بندی این موضوعات پرداخت. فتحی در ادامه با ایراد برخی از راهکارهای بهبود عملکرد سازمان در پیشبرد اهداف استراتژیک خود گفت: مهم‌ترین اصل برای تدوین موضوعات استراتژیک در حوزۀ الگوسازی در شهر تهران، تشخیص و بیان صحیح مسأله بر پایه افق کاری، هم‌یاری مدیران سازمان و همچنین مشارکت‌پذیری شهروندان است.
در ادامه جلسه دکتر تقی‌زاده مجری طرح و مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان گفت: طی جلسات و مصاحبه‌های متعدد با تصمیم‌گیران سازمان، به داده‌های مطلوبی در زمینه اهداف بلندمدت و راهکارهای اجرایی برای مشارکت شهروندان در زیباسازی شهر رسیده‌ایم، اما باید توجه داشت که این آغاز راه پرچالش حل این مسئلۀ تاریخی سازمان است. بنابراین در ادامه راه باید با هم‌اندیشی و هم‌افزایی هرچه بیشتر در کنار یکدیگر، ضمن رفع معضلات مدیریتی، به وضعیت مطلوب در برنامه‌ریزی‌ها برسیم. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن ارائه نکات تحلیلی-استراتژیکی استخراج شده از مصاحبه‌ها و جلسات متعدد با معاونان و مدیران سازمان، خواهان استمرار این حرکت مهم شد.
گفتنی است در این جلسه موضوعاتی چون دامنۀ تأثیرگذاری موضوعات و طرح‌ها، پیامدهای مثبت و منفی عملکرد در سطح اجرا، استفاده از تجهیزات و فنآوری‌های نوین، توجه به منافع ذی‌نفعان، وضعیت وابستگی موضوعات به جامعه، سیاست و فرهنگ و همچنین ریسک‌های مالی، مطرح شد.
در انتهای جلسه، محمدخانی قائم‌مقام سازمان زیباسازی شهرتهران ضمن تشکر از اهتمام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه برای انجام این طرح کاربردی، به تلاش برای تحقق اهداف مورد انتظار تأکید کرد.
طرح "تحلیل موضوعات استراتژیک و شناسایی برنامه‌های عملیاتی سازمان زیباسازی شهر تهران" از جمله مطالعات کاربردی این سازمان است که در نیمه دوم آبان ماه سال 1397 در سه فاز آغاز شد. فاز اول این طرح به شناخت سازمان زیباسازی می‌پردازد. در فاز دوم، علاوه بر مطالعه اسناد و مدارک لازم و فرادستی، با ذینفعان و رهبران این سازمان مصاحبه می‌شود. این طرح با ترکیب اسناد، مدارک و نتایج مصاحبه‌های انجام شده در فاز دوم، وارد فاز سوم تحت عنوان شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان می‌شود. در طی این مرحله، 21 موضوع استراتژیک شامل مهم‌ترین و اساسی‌ترین محورهای پیش‌روی سازمان زیباسازی که اگر مورد توجه قرار گیرد به یک منفعت استراتژیک و اگر مورد غفلت قرار گیرد به یک معضل استراتژیک برای این سازمان تبدیل خواهد شد، شناسایی شده است.