حمیدرضا نیلی، کارشناس و طراح پروژه ساماندهی گذر مروی

از خیابانی که سر و سامان گرفت

کوچه مروی از بافتهای تاریخی شهر تهران است که به سبب املاک موقوفی مرحوم مروی (دبیرستان، مسجد و بازارچه مروی) که همگی در این کوچه بنا نهاده شدهاند، چنین نامی گرفته است.
زمان آغاز اقداماتی که سازمان زیباسازی در محدوده کوچه مروی انجام داد، به صورت تقریبی به حدود ۱۲ سال پیش، یعنی سالهای ۸۵ برمیگردد. این پروژه تا پایان اسفند ماه 85 طول کشید.
این پروژه جزو اولین پروژههای این سازمان بود که طرح اولیه آن که در بین طرحهایی برای پیادهراهها در نظر گرفته شده بود، مطرح شد و کلید خورد. طراحی شهری این پروژه صورت گرفت و مجموعه اقدامات نوینی بود که ضمن بهرهگیری از سایر تجارب مشابه انجامشده در کشور در این پروژه، از تجارب مشابه این عرصه در سطح جهانی نیز استفاده شده است. البته یکی از اقدامات مثبت سازمان زیباسازی در این پروژه که به پیشبرد پروژه کمک شایانی کرد، واگذاری تمامی مسئولیتها و مراحل طرحریزی و اجرایی پروژه به تنها یک مجموعه بود.
یکی از مراحل این پروژه مرمت قسمتی از سقف بنای مسجد مروی بود که توسط استادکارهای اصفهانی که برای این پروژه به تهران آمده بودند، انجام شد و درست به شکل طاقهای بازار اصفهان و بازار مروی درآمد. همچنین ایوانی جلوی مغازههای مقابل دبیرستان مروی قرار گرفت که معماری ستونها و قوسهای این ایوان که در معرض دید مشتریان نیز هست، همگی الهامگرفته از مدرسه علمیه سپهسالار هستند که این مدرسه هم درست پشت مسجد مروی قرار دارد. علاوه بر این اقدامات، اقدامات دیگری نیز در جلوخان کوچه مروی انجام شد، چراکه دقیقا روبهروی کوچه مروی کاخ گلستان قرار دارد و بنای کاخ گلستان در زمره معدود آثاری قرار دارد که ثبت جهانی شده است. در مقابل شمسالعماره فضای بازی قرار داشت که جدارهها و دیوارههای آن فضای باز نیز بازسازی شد. در هنگام انجام اقدامات ترمیمی روی جدارههای مسجد میرزا محمود که در انتهای کوچه مروی قرار داشت، متوجه شدیم مسجد متعلق به دوران قاجاریه است، لذا تمامی اقدامات با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی استان صورت گرفت. نمای جدارهها و آبانبار کناری نیز مورد مرمت قرار گرفت. هم به کف کوچه و هم به جدارهها طی این پروژه توجه شد و هر دو مورد بازسازی قرار گرفتند.
یکی از نکات این پروژه مشارکتی بودن آن است و تمامی اقدامات انجامشده با همکاری و همیاری مردم و کسبه و مالکین و مستاجرین محدوده انجام شد که بسیاری از مراحل و اقدامات با کمک و همیاری مردم پیش رفت. این اقدامات همچنین بر رونق کسبوکار کسبه تاثیر بسیار مثبتی گذاشت و خود کسبه از این موضوع رضایت کامل داشتند. دلیل آن هم این بود که استقبال مشتریان به صورت چشمگیری بعد از پروژه نسبت به قبل از آن افزایش یافته است. با نگاهی اجمالی به تصاویر قبل و بعد از انجام پروژه، متوجه دلیل این موضوع خواهید شد، چراکه قبل از آن وضعیت بسیار آشفته و درهم بود و بعد از انجام پروژه سروسامانی به این محدوده از شهر داده شد. طی این پروژه حتی نیازهای آینده کسبه نیز بررسی شد و پروژه پاسخگوی نیازهای آتی آنان نیز بود تا جلوی دخل و تصرفات بعدی در اثر نیازهای پیشآمده گرفته شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368 ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ،…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه