چلچراغ ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران را بررسی کرد

تندیس های هویت ساز

مجسمه های شهری میتوانند نمادهای به یادماندنیِ شهرهای بزرگ باشند؛ میتوانند به درک هویت فضایی و حس تعلق به محیط کمک کنند؛ میتوانند زنده کننده خاطره های جمعی شهر باشند؛ خاطره های فراموش شده ای که بازیابی شان لبخند به لب شهروندان می نشاند. در شهرهای بزرگ و پر از آرایه های آشفته، مجسمه های شهری میتوانند یک تنه بار زیبایی شهر را به دوش بکشند. مجسمه های شهری در دل هرج ومرج شهرها و عناصر مزاحمی که روح شهروندان را آشفته میکنند، به نگین درخشانی میمانند که فضای خسته و دلمرده شهر را تلطیف میکنند و دردهای شهر را تسکین میدهند. آنچه در ادامه میخوانید، پرونده ای است درباره ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران؛ رویدادی که آمده تا سره را از ناسره سوا کند و کیفیت هنر شهری را چند پله ارتقا دهد.
 

ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران در یک نگاه
زمان
9 آذر تا 5 دی ماه 97
مکان
موسسه فرهنگی هنری صبا- گالری های خیال و آیینه
آدرس
خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، پلاک 125
برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
رئیس دوسالانه: برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران
دبیر دوسالانه: سیدمجتبی موسوی، مجسمه ساز، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی
شورای سیاست گذاری و انتخاب آثار: محمد بهرامی، محمود پورنصری نژاد، سهند حسامیان، کامبیز صبری، محمدرضا یزدی، امیر وفایی
هیئت داوران: سیمون آیوازیان، طاهر شیخ الحکمایی، کوین جونز
دبیر نشست های تخصصی: مهسا طهرانی
بیانیه دوسالانه ششم
مجسمه سازی شهری در ایران که با نصب مجسمه های شخصیت ها آغاز شده و در دوره مدرنیته با جریانات روز هنری همراه شده است، در دوران نسبتا کوتاه خود از فراز و فرودهای متعددی عبور کرده است. اما علی رغم این فراز و فرودها به دلیل حضور بی واسطه در محیط شهری و ارتباط مستقیم با مردم، همواره یکی از موثرترین اشکال هنر در جامعه بوده است.
پس از انقلاب اسلامی نیز از زمان فعالیت دوباره این هنر در جوامع هنری و دانشگاهی، مجسمه سازی شهری از رونق زیادی برخوردار شد و خیلی زود مورد توجه مدیران شهری قرار گرفت. اما از آن جا که سرعت و میزان سفارش در این زمینه از سرعت تولید دانش و نقد بسیار فراتر بود، آن چنان که انتظار می رفت، کیفیت آثار تحت تاثیر تب کمیت گرایی قرار گرفته و سیر تنزل در پیش گرفت.
در چنین شرایطی، نقد هنری مبتنی بر دانش و نیز وجود رویدادهای هنری تخصص محور می تواند یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل باشد. از این رو، دوسالانه مجسمه های شهری تهران از بدو راه اندازی، این موضوع را سرلوحه خود داشته و در ششمین دوره آن کوشیده است با ایجاد زمینه بروز ایده های بدیع و خلاق مبتنی بر غنای فرهنگی ایران، به طور خاص به نیازهای کنونی و در حال توسعه شهر تهران بپردازد و به الگوی مناسب مجسمه سازی شهری در سطح ملی دست یابد.
آمار شرکت کنندگان دوسالانه ششم
تعداد کل شرکت کنندگان: 902 نفر
تعداد راه یافتگان به مرحله دوم: 280 نفر
تعداد راه یافتگان به نمایشگاه: 61 نفر
هدف از برگزاری رویداد
سازمان زیباسازی شهر تهران ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران را با هدف تثبیت و ایجاد سازوکار ارتقای کیفی مجسمه سازی شهری برگزار می کند.
انتخاب اثر منتخب از نگاه مخاطبان
دوسالانه ششم در نظر دارد بر اساس رأی گیری از بازدیدکنندگان نمایشگاه، اثر منتخب مخاطبان را در مراسم پایانی معرفی کند.
نشست های پژوهشی تخصصی
همزمان با اعلام فراخوان دوسالانه، نشست های پژوهشی و تخصصی با حضور اساتید، هنرمندان و صاحب نظران به منظور ایجاد فرصت گفت وگو در زمینه نقد، تحلیل و بررسی مجسمه سازی شهری آغاز شده است.
معرفی برگزیدگان و جوایز
شورای انتخاب آثار دوسالانه از بین آثار راه یافته به نمایشگاه دوسالانه، 15 طرح منتخب را جهت اجرا در مقیاس شهری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی معرفی می کند و هنرمندان منتخب باید در زمان و مکان تعیین شده، طرح خود را اجرا و نصب کنند. مدیریت آثار حجمی سازمان زیباسازی تلاش خواهد کرد با هم فکری با هنرمندان و پیشنهاد مکان های مناسب و منطبق با پیشنهاد هنرمند، جانمایی اثر انجام شود. در پایان، هیئت داوران بعد از بررسی مجسمه های نصب شده، سه اثر را به عنوان برگزیده دوسالانه ششم تعیین و معرفی می کند.
عناوین نشست های برگزارشده
نشست شورای سیاست گذاری
منظر شهری و هویت شهری
ایده تا ارائه
نقش برجسته و مجسمه های دوره قاجار
مجسمه مدرنیست از سقاخانه تا وزیری مقدم
بهمن محصص؛ آن گونه که می شناختم
تجربه زیستن در شهر
نشست های آینده
اقتصاد شهری، قاعده شهرسازی
محیط زیست و مجسمه سازی
هویت اجتماع و مجسمه، سیاست شهری و سفارش مجسمه
تحول زیبایی شناسی مجسمه شهری
مجسمه و زبان
بخش های ویژه نمایشگاه
بخش «یاد» در تجلیل و گرامی داشت هنرمندانی تدارک دیده شده که در فاصله دوسالانه های پنجم و ششم چشم از جهان فرو بسته اند. این هنرمندان کارل اشلامینگر، رضا امیر یاراحمدی و محسن وزیری مقدم هستند.