طراحی مبلمان شهری در یک نگاه

ویژه نامه نشریه چلچراغ از مبلمان شهری
وقتی از مبلمان شهری حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟
نبض شهر با نبض زندگی شهروندانش میزند. شهر است که به شهروندان حس سرزندگی میدهد و این کار را به کمک عناصری پیش میبرد که عمدهترینشان «مبلمان شهری» است. حرکت، سکون، تفریح، اضطراب، گردش، مکث، آرامش، سرگرمی، شوخی، هیجان، عجله، سردرگمی و تنش؛ همه و همه از جریانهای مهم زندگی است که توسط مبلمان شهری در شهر تنظیم میشود.
آنچه در ادامه میخوانید، پروندهای است درباره مبلمان شهری و تاثیرش در جانبخشی به فضاهای شهر؛ درباره عناصری که میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازن ایجاد میکنند و لباسی به تن محلهها میپوشانند که بازتاب فرهنگ جامعه آن است، چراکه شهر برهنه، مثل خانه بدون اثاثیه است؛ سرد و بیجان و بیاستفاده.
طراحی مبلمان شهری در یک نگاه
تعریف مبلمان شهری
مجموعه گستردهای از وسایل، اشیا، دستگاهها، نمادها، بناها، فضاها و عناصری که در فضاهای شهری نصب میشوند و استفاده عمومی دارند.
نهاد بانی طراحی مبلمان شهری در پایتخت
در سازمان زیباسازی شهرداری تهران، تمامی فعالیتهای تخصصی زیر نظر معاونت طرح و برنامه انجام میشود. اداره کل مبلمان شهری به عنوان زیرمجموعهای از این معاونت، وظیفه مبله کردن شهر را داراست؛ یعنی اضافه کردن لوازم مدرن به شهر. هرگونه عنصر مبلمان شهری که در سطح شهر قرار میگیرد، با نظارت و هماهنگیهای سازمان زیباسازی به صورت کاملا قانونی انجام میشود، چراکه سازمان نقش خود را به عنوان سیاستگذار و ناظر امر در این حوزه بهخوبی انجام میدهد.
چرایی استفاده از مبلمان شهری
طی چند دهه گذشته، مردم علاوه بر طراحی فضاهای داخلی و شخصی زندگی، به طراحی فضاهای شهری هم علاقه نشان دادهاند و زیبایی محیط شهری را مکمل زیبایی محیط منزل خود دانستهاند. دلیل فعالیت اداره کل مبلمان شهری سازمان زیباسازی، در واقع پاسخ به این نیاز در حال توسعه مردم در کلانشهری مثل تهران است.
اهداف افزودن مبلمان شهری
ایمنسازی و زیباسازی
پاسخگویی به نیازهای زندگی شهری شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنها
تنظیم جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب در شهر
تسهیل زندگی اقشار خاص، مثل سالمندان، کودکان و معلولان در سطح شهر
انسانی کردن فضاهای شهری
افزایش رضایت و سرزندگی در میان شهروندان
اشکال مختلف مبلمان شهری
1. مبلمان خیابانی
2. مبلمان ترافیکی
3. مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودکان
4. سازههای اطلاعرسانی و تبلیغات شهری
عناصر مبلمان خیابانی
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی
آبخوریها
نیمکتها
نردهها
راهبندها
پلهای عابر پیاده
پلهای همسطح جوی آب
چراغهای روشنایی
پرچمها
عناصر مبلمان ترافیکی
تابلوهای هشداردهنده
گلمیخهای کف خیابان
راهبندها
جداکنندهها
پارکینگهای دوچرخه و موتورسیکلت
تجهیزات معلولین
مبلمان پارک و زمین بازی کودکان
وسایل بازی انفرادی و ترکیبی
کفپوش زمین بازی
تجهیزات ورزشی و بدنسازی
مبلمان کودک
تابلوهای اطلاعرسانی و تبلیغات شهری
بیلبوردها و استندها
بوردهای دیواری
تابلوهای راهنمای گردشگری
نقشههای شهری
پلاکهای معرف میدانها و معابر
تابلوهای سردر مغازهها
تابلوهای راهنمای مسیر
پروژههای برگزیده سازمان زیباسازی شهر تهران در حوزه مبلمان شهری
طرح و اجرای تابلوهای راهنما برای مصلای تهران با استفاده از الگوهای هندسه ایرانی
طرح سطل زباله بازیافتی همراه با تابلوی تبلیغات و اطلاعرسانی
طراحی دستگاههای بدنسازی جدید
طراحی سرپناه اتوبوس مدولار بر اساس مطالعه رفتار مصرفکنندگان
طراحی اجزای مبلمان شهری، هماهنگ با بافت معماری قدیم ایران
مهمترین اجزای مبلمان شهری از نگاه سازمان زیباسازی شهر تهران
نشیمن شهری یا نیمکت/ طراحی نیمکت و نشیمن مناسب به مردم این امکان را میدهد که در فرصتهای لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت ببرند و ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار کنند.
نردهها و جداکنندههای شهری/ تقسیم و تعریف فضا، نظم، ایمنی و هویتبخشی
راهبند یا تیرک/ تعریف و جداسازی فضا، محدودیت عبور و احترام به پیاده
ساعت شهری/ اهمیت دادن به زمان، افزایش دقت و برنامهریزی و زیبایی محیط
سطل زباله/ نظافت و بهداشت عمومی، احترام به شهروند و نظم و آراستگی
سرویس بهداشتی/ نظافت و بهداشت شخصی و عمومی
سرپناه ایستگاه اتوبوس/ مکان انتظار و توقف، سرپناه، اطلاعرسانی و نشانه شهری
ایستگاه تاکسی/ مکان توقف تاکسی و مسافر، سرپناه، نشانه و ایجاد نظم و زیبایی
پل عابر پیاده/ ترافیک روان پیاده و سواره و ایمنی و آسایش پیاده
محورهای خاص تهران از نظر مبلمان شهری طراحیشده توسط سازمان زیباسازی
میدان انقلاب، میدان مشق، خیابان ولیعصر، میدان بهارستان...

شهرهای سرآمد جهان در حوزه طراحی مبلمان شهری
زوریخ، استکهلم، توکیو، لندن، شیکاگو، نیویورک، برلین، لاهه، تورنتو و سیدنی

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آرای نشست های تخصصی 1390) به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1391   در عصر حاضر پیشرفت های فناوری، نقش غیرقابل انکاری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه