شهرها پیغام‌ رسان شکلی از برندینگ هستند/ تهران نیازمند رونق اقتصادی است

امیرضا آهویی مشاور و مدرس در حوزه برندینگ، گفت: شهر تهران نیازمند رونق است به همین دلیل در راستای ایجاد رونق اقتصادی باید اقدامات مناسبی هم در حوزه برندینگ شهری صورت گیرد.
 

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ امیرضا آهویی در نشست تخصصی تحلیلی بر جایگاه زیباسازی در بسترسازی برندینگ شهری با بیان اینکه همه کارشناسان به شدت درگیر این موضوع هستند، گفت: مساله اصلی در حوزه برندینگ این است که ما هنوز به فضای مدرنیته وارد نشده ایم.
وی با اشاره به اینکه، مفاهیم از حالت اصلی خود خارج شده اند، افزود: در طول تاریخ نگاه ما به زمین به عنوان بهره برداران آن باعث انقراض بسیاری از موجودات دیگر شده است. ما شهر را یک شی خالی اشتباه تصور می کنیم به همین دلیل در خصوص آن درست تصمیم گیری نمی شود.
آهویی با تاکید بر اینکه در حوزه برندینگ باید به یک فهم مشترک در جامعه برسیم، تصریح کرد: معتقدم رویداد تهران 1400 یک پروژه شکست خورده است چراکه دو مشخصه مهم یکپارچگی و تداوم در آن دیده نشده است.
مشاور و مدرس برندینگ ادامه داد: اگر یکپارچگی در برنامه های تعریف شده دیده نشود نمی توانیم در خصوص آن طراحی درستی انجام دهیم. بحث برندینگ شهری وظیفه و مسوولیت یک سازمان و یا بخش حکومتی نیست که با دستور اتفاق بیافتد بلکه همه نهادها و افراد باید در آن مشارکت داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرها پیغام‌ رسان شکلی از برندینگ هستند، گفت: شهر تهران نیازمند رونق است به همین دلیل در راستای ایجاد رونق اقتصادی باید اقدامات مناسبی هم در حوزه برندینگ شهری صورت گیرد.
به گفته آهویی در هر مکانی یک پتانسیل مکانی وجود دارد. هم اکنون در حوزه برند ضعف زیادی در کشور وجود دارد. بر اساس دلایل اقتصادی، سیاسی، بیکاری جوانان و ... بسیاری از جوانان در مرکز شهر بحث کافه داری را راه اندازی کرده اند. امروزه کافه رفتن جزو یکی از مشخصات تفریحی شهر تهران شده است.
مشاور و مدرس برندینگ با تاکید بر اینکه بدون تردید برنامه ریزی از بیرون برای شهر قابل انجام ‌نیست، گفت: همه افرادیی که در بستر شهر فعالیت می کنند باید خود را به عنوان نیروهای پیشران ببینند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه آموزش پیرایش و آرایش نما موفقیت آمیز نبوده است، افزود: هم اکنون در شهر تهران شاهد اغتشاش بصری هستیم چراکه شهروندان به صورت جدی در حوزه زیباسازی مشارکت نمی کنند. با جلب مشارکت در آموزش به شکل محلی می توانیم شاهد تغییرات مناسب در شهر تهران باشیم.
آهویی با اشاره به اینکه مفهوم برندینگ از ذهن ها فاصله دارد، تصریح کرد: مجموعه مفاهیمی که برای برندینگ تعریف شده بسیار با مخاطب بیگانه است به همین دلیل راه حلی جز تعریف فرآیند مشارکتی به صورت حکومتی و دولتی وجود ندارد. رویکردهای ما در حوزه برندینگ باید بر اساس مدل کسب و کار باشد چراکه قرن 21 قرن‌ متفاوتی از گذشته ها است. در گذشته کالا و خدمات می فروختند و در ازای آن پول دریافت می کردند اما امروزه هر شخص به کالا و خدمات به عنوان‌ ارزش نگاه می‌کند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه