انتشارت سازمان زیباسازی توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد

پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی گفت: با توجه به استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از کتاب های سازمان زیباسازی باید گفت که سازمان توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ داورپناه در مراسم رونمایی از 5 عنوان کتاب با بیان اینکه اقدامات انجام شده در زمینه کتاب توسط انتشارات سازمان زیباسازی بسیار ارزشمند بوده است، گفت: یکی از ملاک هایی که می تواند نشان دهنده تاثیر گذاری سازمان در زمینه انتشارات باشد میزان استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از مجموعه ادبیات تولید شده در سازمان است.
وی افزود: در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری در بسیاری از زمینه ها از کتاب هایی که توسط سازمان زیباسازی تولید شده استفاده می شود.
پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: با توجه به استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران از کتاب های سازمان زیباسازی باید گفت که سازمان توانسته پاسخگوی نیازهای واقعی در جامعه باشد.
داورپناه با بیان اینکه ما در زمینه مطالعات شهری و حوزه های معماری و شهرسازی متاسفانه در پیشینه تاریخی ادبیات مشخص و قابل استنادی نداریم، تاکید کرد: علی رغم اینکه هنر معماری جزو شاخص های مهم تمدن ایرانی و اسلامی است اما در طول قرن ها در این زمینه ادبیات مشخصی نداشته ایم.
وی ادامه داد: تجربیات معماری و شهرسازی ما هیچ گاه مکتوب نشده تا بتواند یک ادبیات خاص را برای استفاده نسل های امروزی در دسترس قرار دهد.
پژوهشگر حوزه شهری و معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی گفت: بخشی از کارهایی که در زمینه مطالعات مدرن در سازمان انجام شده تولید ادبیات بوده است. اقداماتی که در این سالها توسط سازمان زیباسازی قوت گرفته مختص شهر تهران و واقعیت هایی است که در شهر تهران تجربه شده است.
داورپناه تصریح کرد: بخش عمده ای از نیازهای ما استفاده از تجربه هایی است که در زمینه طرح های مطالعاتی و پژوهشی در شهر تهران توسط سازمان زیباسازی انجام شده است. این مطالعات باید مکتوب شود چراکه این امر ضرورت زیادی دارد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه