برنامه ریزی و توسعه

نخستین نشست پژوهش هنر در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه 1387 در نگارخانه برگ برگزار شد. در این نشست آقای داریوش کیارس نیز سخنانی ارائه کردند. برای دریافت متن صحبت های ایشان می توانید اینجا را کلیک فرمائید.
معماری منظر شهری هنری است بسیار ارزشمند و کاربردی، معماری نه براساس تفنن و نه حتی برای برانگیختن احساسی، که براساس نیاز واقعی جامعه خود و با صرف هزینه‌ی زیاد از ذهنیت به عینیت و از عینیت به ذهنیت و سپس آفریده می‌شود. امروزه، بی‌نظمی،…
شنبه, 27 اسفند 1390 11:52

صفحه ورودی پژوهش

اولویت های پژوهشی فرآیند بررسی و تصویب پیشنهادات پژوهشی مطالعات انجام شده فرم ها و آئین نامه ها
نخستین نشست پژوهش هنر در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه 1387 در نگارخانه برگ برگزار شد. در این نشست استاد بهروز دارش نیز سخنانی لرائه کردند. برای دریافت متن صحبت ها ایشان می توانید اینجا را کلیک فرمائید
نخستین نشست پژوهش هنر در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه 1387 در نگارخانه برگ برگزار شد. در این نشست استاد خسرو سینایی نیز سخنانی لرائه کردند. برای دریافت متن صحبت ها ایشان می توانید اینجا را کلیک فرمائید
پدیدآور: سوده بانگیان استاد راهنما: دکتر محمد مهدی محمودی استاد مشاور: دکتر سید امیر منصوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران / 1388 معماری منظر شهری هنری است بسیار ارزشمند و کاربردی، معماری نه براساس تفنن و نه حتی برای برانگیختن…
 پدیدآور : رضا توکلی آبندانسری استاد راهنما: دکتر اصغر کفشچیان مقدم استاد مشاور: دکتر یواف دارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نقاشی ، گروه نقاشی و مجسمه سازی ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران/ 1389 علاقه به ایجاد توهمی از فضای سه‌بعدی بر سطح دیوار، از گذشته‌ تا…
صفحه25 از26

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه