سمیرا روشنایی، کارشناسی ارشد شهرسازی:

اعتماد، مهم ترین راهکار افزایش مشارکت های مردمی در زیباسازی شهری است

سمیرا روشنایی، کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه علامه طباطبائی اعتماد را مهم ترین راهکار افزایش مشارکت های مردمی در زیباسازی شهری دانست و گفت: مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد.
 

سمیرا روشنایی، کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه علامه طباطبائی اعتماد را مهم ترین راهکار افزایش مشارکت های مردمی در زیباسازی شهری دانست و گفت: مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، مهندس روشنایی شهر زیبا را یک اثر هنری توصیف کرد و گفت: شهر زیبا اثری هنری است که شهروندان، هنرمندان و خالقان محیط نمای آن هستند که می توانند فرهنگ، هویت و رفتارهای انسانی ساکنین را معرفی می کنند. بنابراین باید با زیباسازی فضای محیطی، شهر خود را به عنوان یک اثر هنری زیبا حفظ کنیم.
وی همچنین اظهار کرد: زیباسازی و کیفیت محیط شهر از طریق بهسازی، تبلیغات شهری، مدیریت کارآمد، رفع آشفتگی ها، نارسائی های بصری و... به دنبال ایجاد شرایط و فراهم نمودن محیطی است که شهروندان در آن احساس آرامش و سرزندگی کنند و به نوعی هویت تاریخی و مذهبی خود را بازیافته و نسبت به شهر خود احساس تعلق داشته باشند.
روشنایی در ادامه به عوامل سازنده زیبایی شهری اشاره کرد و گفت: پوسته و جداره های شهری، مبلمان خیابانی، فضای سبز و هنر شهری از مهم ترین عوامل سازنده زیبایی شهری هستند که قطعا شهروندان می توانند در ایجاد این فضا نقش موثر و کلیدی ایفا کنند به همین دلیل یکی از محورهای زیباسازی شهری باید مشارکت شهروندان باشد.
مهندس روشنایی به تعریف مفهوم مشارکت پرداخت و یادآور شد: مشارکت فرایندی توصیف شده است که توسط آن مردم می‌توانند خود را سازمان دهند و ازاین طریق در فعالیت‌های توسعه محلی اظهارنظر کنند. چرا که مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت آنها موثر باشد.
به گفته وی، مشارکت، امروزه یکی از شاخص های رهبری و بلوغ سازمانی محسوب می شود. بطوریکه در مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت شهری مبتنی بر اطلاعات و دانش، جلب مشارکت مردمی یکی از پارامترهای اصلی توسعه یافتگی محسوب شده است.
این فارغ التحصیل شهرسازی از دانشگاه علامه یادآور شد: در خصوص زیباسازی نماهای شهری نیز باید گفت لزوم این امر بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چه معیارهایی تعریف کننده‌ی زیبایی یک مکان در مقابل مکانی «نازیبا»‌ست نیز در نسبت مستقیم با تعریفی است که از انسان در زمینه‌ی تمدنی یک جامعه وجود دارد.
وی در ادامه به راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در فرایند زیباسازی شهری اشاره کرد و گفت: اعتماد، باور به مردم و مشارکت دادن آن ها در اداره امور شهری، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، نگاهی است که اگر به عنوان یک ضرورت در اندیشه تصمیم گیران و مدیران شهری باشد، می تواند به نتایج موثرتر در فرایند توسعه و افزایش اعتماد دولت و مردم و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و در مجموع بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
روشنایی همچنین اظهار کرد: مشارکت مردم و اداره مردمی شهر هنوز جایگاه واقعی خویش را در چارچوب مدیریت شهری و اداره شهر نیافته است و با وجود مشکلات زیاد در این عرصه، باید راهکارها و شیوه هایی جهت نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردم در مدیریت شهری و ادره شهر برداشته شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • محراب های سفالین ایرانینویسنده: کیانوش معتقدیسال چاپ :1397بررسی عنصر مهمی همچون محراب های سفالین در فضای معماری مذهبی ایران، به مثابه شناخت حقیقت و زیبایی هنر اسلامی و بدون شک یکی از راه های مهم…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه