دکتر سید یعقوب موسوی:

مشارکت شهروندان هزینه های طرح های شهری را کاهش می دهد

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری و استاد دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه مشارکت شهروندان هزینه های طرح های شهری را کاهش می دهد، گفت: منظر شهری را بی واسطه ترین وسیله ارتباطی بین شهر و ساکنین است، اگر نتایج زیباسازی شهری در ابعاد مختلف زندگی شهری برای مردم تبیین شود آنان مشارکت بیشتری در این امر خواهند داشت و از هر گونه عملی که موجب آسیب به این حوزه شود، خودداری می کنند.
 

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری و استاد دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه مشارکت شهروندان هزینه های طرح های شهری را کاهش می دهد، گفت: منظر شهری را بی واسطه ترین وسیله ارتباطی بین شهر و ساکنین است، اگر نتایج زیباسازی شهری در ابعاد مختلف زندگی شهری برای مردم تبیین شود آنان مشارکت بیشتری در این امر خواهند داشت و از هر گونه عملی که موجب آسیب به این حوزه شود، خودداری می کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، این جامعه شناس شهری با تاکید بر اینکه فرهنگ و ویژگی‌های اجتماع به عنوان یکی از جنبه های اصلی در تحولات شهری، نقشی اساسی در ساخت و تداوم جوامع مردم محور و پایداری شهری ایفا می‌کند، گفت: در شرایط فعلی، بهم خوردن تعادل ارگانیکی بین نظام اجتماعی و ساختار کالبدی شهر و عدم تطابق این دو معضلاتی را به بار آورده و اگر در گذشته واحدهای شهری از نوع محله، امکان تعلق و بستگی و یا شرایط پیوند فرد با محیط زندگی را فراهم می‌کرده است، در دوران اخیر توسعه شهری با ده‌ها متغیر آشکار و پنهان جمعیتی، اجتماعی، فنی و اداری، دیگر در جهت تضعیف و یا انهدام این رابطه‌ها عمل می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مشارکت شهروندان در طرح های شهری هزینه ها را کاهش می دهد، تصریح کرد: مشارکت شهروندان در زیباسازی و انواع طرح های شهری موجب کاهش هزینه های نگهداری شهر می شود.ضمن اینکه اگر نتایج زیباسازی شهری در ابعاد مختلف زندگی شهری برای مردم تبیین شود آنان مشارکت بیشتری در این امر خواهند داشت و از هر گونه عملی که موجب آسیب به این حوزه شود، خودداری می کنند.
به گفته دکتر موسوی، در واقع محلات شهری باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که ضمن بهره برداری کارآمد از منابع، حق انتخاب و بهره مندی عادلانه از محیط، یک محیط سالم و ایمن، از لحاظ اقتصادی شکوفا و همچنین برخوردار از سرمایه اجتماعی را برای ساکنین فراهم کنند.
این استاد دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه در برنامه‌ریزی‌های شهری، شناخت ویژگی‌های متأثر از شرایط قومی، محیطی و تئوری‌های حاکم بر مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: با آگاهی از محله‌های سکونتی و شاخص‌های فرهنگی اجتماعی و ایجاد مدیریت محلی در ساخت شهرها می‌توان ساخت فضای معماری شهرها را به شکل مطلوب درآورد در این راستا، تاکید بر جنبه‌های مشارکت‌گرایی می تواند با فعالیت و مشارکت زیرگروه های متفاوت جمعیتی همراه باشد.
این جامعه شناس شهری، منظر شهری را بی واسطه ترین وسیله ارتباطی بین شهر و ساکنین آن دانست و گفت: با وجود تلاش های فراوان شهرداری ها در طراحی فضاهای سبز و خلق جلوه های خوشایند در مناطق مختلف شهری از جمله پل ها و بزرگراهها، همچنان بسیاری از نقاط شهری ما به لحاظ بصری و منظر عمومی اغتشاشات و بی نظمی های فراوانی را متحمل هستند. یقینا اگر این نوع پروژه ها با مشارکت شهروندان همراه باشد ماندگار و تاثیرگذاری بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
دکتر موسوی در پایان تاکید کرد: محیط شهری که اکنون شکوفایی و تعالی انسانی را با خطر جدی مواجه ساخته و منجر به ناپایداری اجتماعی ابتدا در محدوده محله و سپس در نقاط دیگر شهری گشته است و جلب مشارکت شهروندان از همه طبقات اجتماعی در اقدامات مربوط به احیای محله از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که از سوی مسوولین و مدیران شهری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه