شریفی یزدی جامعه شناس:

نیازمند یک تعریف چارچوب دار از زیبایی شهر هستیم

شریفی یزدی، یک جامعه شناس با اشاره به راهکارهای جلب مشارکت مردم برای کمک به زیباسازی شهر، گفت: باید از طریق راهکارهایی از جمله آموزش مسئولیت پذیری و حقوق شهروندی، مردم را آگاه کرد که تنها مصرف کننده نیستند و در قبال شهر و زیبایی آن دارای وظایفی هستند که باید به آنها عمل کنند.
 

شریفی یزدی، یک جامعه شناس با اشاره به راهکارهای جلب مشارکت مردم برای کمک به زیباسازی شهر، گفت: باید از طریق راهکارهایی از جمله آموزش مسئولیت پذیری و حقوق شهروندی، مردم را آگاه کرد که تنها مصرف کننده نیستند و در قبال شهر و زیبایی آن دارای وظایفی هستند که باید به آنها عمل کنند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به فعالیت عموم مردم برای زیباتر شدن منظر عمومی شهر، عنوان کرد: به لحاظ فرهنگی و تاریخی، مقوله حفظ محیط عمومی روستا و شهر به ویژه در دوره های گذشته و در شهرهای کوچک بر عهده خود مردم بوده است. به عنوان مثال انجام اقداماتی مانند درختکاری، نگهداری از این درخت ها و رفت و روب معابر کوچه ها برعهده خود مردم بود.
شریفی یزدی افزود: امروزه که شهرها بزرگ تر شده و نگهداری از محیط شهری یک تخصص شده است، مهم ترین اقدامی که مردم می توانند انجام دهند در وهله اول مسئولیت پذیری و آگاهی نسبت به وظایف و مسئولیت هایی است که در یک محیط شهری دارند. یعنی احساس مسئولیتی که نسبت به پاکیزگی محیط زندگی مان داریم را باید نسبت به محیط شهری مان نیز داشته باشیم.
این جامعه شناس تصریح کرد: باید اطلاعاتمان را نسبت به حقوق و وظایف شهروندی افزایش داده و آنها را به کار گیریم. هم چنین باید نسبت به مبلمان شهری و نگاه موقت یا دائم شهری حساسیت داشته باشیم.
او در تشریح موانعی که باعث عدم نقش پذیری مردم برای زیباتر کردن منظر عمومی شهری می شود، اظهار کرد: برای اینکه بتوان به شهر به صورت یکدست نگاه کرد، نیازمند یک الگوی مشخص تعریف شده هستیم. این تخصص در حوزه معماری شهری می گنجد اما متاسفانه ما چنین نقشه راهی را در به شکل عظیم و در سطح مراکز ذی صلاح مانند شهرداری نداریم.
شریفی یزدی با بیان ما اینکه تعریف روشن و چارچوب داری از زیبایی شهری نداریم، ادامه داد: متاسفانه ما نقشه راه روشن و چارچوب دار علمی که تعریف کرده باشد چه طرحی برای چه شهری مناسب است، نداریم.
او با اشاره به سایر موانع بر سر راه زیباتر کردن شهر به دست مردم، اذعان کرد: یکی دیگر از این موانع، ترجیح دادن منافع کوتاه مدت فردی بر منافع جمعی است. به دلیل اینکه مهارت های زندگی را در خانواده، نظام آموزشی و در دانشگاه به فرزندانمان آموزش نمی دهیم، نسل جدید خود را در قبال زیباسازی شهر مسئول نمی داند و همیشه فکر می کند صرفا یک مصرف کننده بوده و وظیفه جلوه بخشیدن به شهر بر عهده دیگران است. در حالی که ما یک نقش تعاملی متشکل از مصرف کننده، تولید کننده و نگه دارنده داریم.
این جامعه شناس با اشاره به نقش سازمان زیباسازی در جلب مشارکت های پایدار مردمی برای کمک به زیباسازی شهر، عنوان کرد: می توان از طرق فرهنگی و روش های مختلفی که در همه جای دنیا اجرا می شود کمک گرفت. به عنوان مثال می توان مسابقه ای برگزار شود که در آن افراد ایده هایشان را برای زیباتر کردن شهر به رقابت بگذارند.
او با بیان اینکه سازمان زیباسازی باید با حوزه های آکادمیکی مانند معماری و شهرسازی که به حوزه زیبا سازی مرتبط هستند در ارتباط باشد، گفت: متاسفانه ما یک رابطه عمیق و تنگاتنگ میان حوزه آکادمیک و اجرا نداریم.
شریفی یزدی در پاسخ به این سوال که شما برای زیباتر کردن منظر عمومی شهر و برای تشویق عموم مردم به این کار، چه اقدامی می توانید انجام دهید؛ گفت: بخشی از این اقدامات نرم افزاری است، به عنوان مثال بین خطوط راندن، نحوه راه رفتن، نحوه رانندگی کردن، نوع تعامل ما با دیگر شهروندان و رعایت حقوق آنها از جمله اقدامات نرم افزاری در حوزه زیباسازی است که می توان انجام داد و به مرور سایر شهروندان را به انجام آن ترغیب کرد.

او با اشاره به نقش هنر و هنرمندان در زیباتر کردن شهر، اذعان کرد: هنر یکی از والاترین و زیباترین ابزارهای انتقال پیام برای شهر و زیباتر کردن آن است. هنرمندان که گروه مرجع محسوب می شوند با رفتارهای مناسب خودشان می توانند برای دیگری و دیگران الگو باشند.
این جامعه شناس ادامه داد: اگر فردی هنر مجسمه سازی، نقاشی، معماری، عکاسی و... دارد، می تواند بخشی از هنرش را حتی به صورت رایگان و افتخاری در اختیار مراکز زیباسازی قرار دهد، به طور قطع با ایده ها و اقداماتی که انجام خواهد داد، پس از مدتی شهر به یک گالری هنری تبدیل خواهد شد. طبیعتا هرچه که در هنر قرار دارد باعث کاهش تنش و اضطراب مردم، زیبایی شهر و آرامش بیشتر شهروندان خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه