آشنایی با مفاهیم زیباسازی - ایستگاه اتوبوس

مکانی است برای مسافران منتظر با امکان محفوظ ماندن از شرایط جوی ، دریافت اطلاعات و استفاده راحت از اتوبوس.
سرپناه ایستگاه اتوبوس سازه ای است سرپوشیده برای نصب در کنار معابر شهری، که فضایی مناسب برای انتظار تعداد محدودی مسافر را در فاصله زمانی بین دو انتظار فراهم میآورد و میبایست به امکاناتی مانند روشنایی، تابلو، اطلاعات سفر ، نیمکت ، سطل زباله و.... مجهز باشد . جهت برآورد نمودن نیازهای امروز مردم شهرنشین، طراحی جدید برای چند منظوره بودن و زیباسازی آن مدنظر است . بطوریکه بصورت یک سمبل یا نماد و نشانه شهری در آمده و متناسب با طراحی زیبای اتومبیلها و اتوبوسهای مدرن به توقعات زیبایی شناسانه مردم و خواسته های آنها پاسخ دهد.

با وجود سابقه طولانی استفاده از ایستگاه اتوبوس ، هنوز مشکلات اساسی در این مورد وجود دارد و نیاز به طراحی اصولی این عنصر احساس می شود. به دلیل تنوع استفاده کنندگان باید میانگینی از خواسته ها و نیازهای مشترک شهروندان مورد بررسی قرار گیرد و در طراحی اعمال گردد. ایستگاه‌ اتوبوس جزو ملزومات زندگی در شهر محسوب می شود، و بهتر است که به نحوی آنها را نسبت به سایر تجهیزات شهری متمایز کنیم. این تمایز، ارزش نمادین دارد(جهت یابی ، شناسایی محل). معیارهای سنجش زیبایی در سرپناه ایستگاه اتوبوس ، رعایت تناسبات طلایی است که عوامل مختلفی را در بر می گیرد مانند کنترل اندازه در سه نمای طرح ، انتخاب اندازه شعاع قوس ها براساس نسبتهای طلایی و تقسیمات فرمی متناسب. طراحی ایستگاه اتوبوس می بایست با توجه به خصوصیات اقلیم محل انجام گیرد ( متناسب با وضعیت آب و هوایی منطقه)
بطور مثال برای مناطق گرمسیر، ایجاد سایه بان و سیرکولاسیون هوا جزو مزیتهای طراحی است .

طراحی مناسب سازه و تجهیزات آن باعث جذب مردم ، انگیزه برای استفاده بیشتر از امکانات عمومی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه و آلودگی محیط خواهد شد. نصب استند تبلیغاتی برای پوشش دادن هزینه های تامین سرپناه و تعمیر نگهداری آن است.
رعایت ضوابط مربوط به معلولین، و ورود و خروج راحت و روان مسافرین ، جزو اهداف طراحی است.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه