مناقصه و مزایده

پنج شنبه, 22 اسفند 1398 08:29
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار پروژه بهسازی معابر بوستان های ساعی و نیلو

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 37-12-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه بهسازی معابر بوستان های ساعی و نیلو 3- مبلغ برآورد اولیه: 20.800.000.000 (بیست میلیارد و هشتصد میلیون) ریال برمبنای فهرست بهای سال 1398 سازمان برنامه و…
پنج شنبه, 22 اسفند 1398 08:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی

آگهی مناقصه عمومیشماره 38-12-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات بدنه خودروهای سبک وسنگین درسطح شهرتهران3-…
چهارشنبه, 07 اسفند 1398 09:08
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه انقلاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 36-12-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر(عج) به تفکیک دو مجموعه3-…
شنبه, 26 بهمن 1398 08:49
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه

"آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 35-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه3. مبلغ برآورد انجام کار: 12.500.000.000 (دوازده میلیارد و پانصد میلیون)…
آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 31-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:25
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 31-11-98"

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 31-11-98"پیرو آگهی مورخ 98/11/19 مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399 و نگهداری موضوع مناقصه؛ بدینوسیله مبلغ برآورد مناقصه حدود 2,400,000,000 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی در سطح 12 منطقه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 34-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی در سطح12 منطقه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه، هر پهنه به تعداد 240.000 رکوردپهنه شماره (1)…
دوشنبه, 21 بهمن 1398 08:20
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی منصوب برروی "عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبوردها

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 33-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکاران تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های فرهنگی منصوب برروی "عرشه پل های هوایی (پیاده و سواره) و بیلبوردها" جمعاً به متراژ…
شنبه, 19 بهمن 1398 08:30
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 32-11-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه¬های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "پرتابل" به متراژ 95.000 متر مربع در سطح مناطق 22 گانه…
شنبه, 19 بهمن 1398 08:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 31-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران.2- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکاران نصب و اجرای آذین بندی با استفاده از ریسه¬های بلوطی هفت رنگ به مناسبت نوروز 1399 و نگهداری موضوع مناقصه.3- مبلغ برآورد اولیه: 10.517.080.000 (ده میلیارد و پانصد و هفده…
دوشنبه, 14 بهمن 1398 08:52
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 30-11-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تهیه مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب تابلوهای صنفی و اداری پروژه محور انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر(عج) به تفکیک دو مجموعه3- مبلغ…
دوشنبه, 30 دی 1398 09:02
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای" شماره 27-10-98

"اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 27-10-98پیرو درج آگهی شماره 27-10-98 روز دوشنبه مورخ 23/10/1398 در صفحه 12 روزنامه همشهری با موضوع مناقصه"برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی به تعداد 480.000 رکورد در12منطقه شهرداری تهران"بدینوسیله شرایط متقاضایان شرکت…
دوشنبه, 30 دی 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید و تحویل تجهیزات نورآرایی و آذین بندی

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 28-11-98 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل تجهیزات نورآرایی و آذین بندی شامل:• نوار نئون فلکس LED باریک یک طرفه: 000/25 مترطول؛• نوار باریک SMD: 000/100 مترطول؛• ریسه سوزنی LED ساده: 000/80 مترطول؛• ریسه بلوطی SMD…
دوشنبه, 23 دی 1398 09:03
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"شماره 27-10-98 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه: برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات مربوط به تابلوها و اماکن غیر مسکونی به تعداد 480.000 رکورد در12 منطقه شهرداری تهران3. مبلغ برآورد انجام کار: 28.800.000.000 (بیست و هشت میلیارد…
دوشنبه, 23 دی 1398 09:00
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

تأمین 80 نفر نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ایشماره 26-10-981- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین 80 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات ممیزی، شناسایی،کارشناسی، محاسبه وتهیه اخطار و ابلاغ صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی، صنفی واماکن غیرمسکونی وتبلیغات بدنه خودروهای…
صفحه1 از18

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه