مناقصه و مزایده

چهارشنبه, 07 شهریور 1397 09:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 7-6-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا واقع در تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، بیمارستان سینا.3- برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار 6.900.000.000 ریال (بر مبنای فهرست بهاء سال…
شنبه, 03 شهریور 1397 08:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید در تقاطع شهید تندگویان – میعاد

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 6-5-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پله برقی در تقاطع شهید تندگویان – میعاد واقع در منطقه 19 شهرداری.3- برآورد…
چهارشنبه, 10 مرداد 1397 08:26
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران

1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با مبلغ برآورد پایه 480.684.706.000 ریال به شرح اسناد مزایده .3- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی…
سه شنبه, 26 تیر 1397 06:48
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
شنبه, 30 تیر 1397 17:52
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
دوشنبه, 25 تیر 1397 10:12
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97 پیرو آگهی شماره 3-4-97، به اطلاع می رساند با توجه به اضافه شدن مجموعه پانل شیشه ای به مجموعه های مزایده، متن و موضوع آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد :1- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات…
شنبه, 16 تیر 1397 14:06
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 3-4-971- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) 5 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی "عابر پیاده و سواره رو" با مبلغ برآورد تقریبی پایه…
شنبه, 16 تیر 1397 08:59
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مناقصه عمومی رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری

آگهی مناقصه عمومیشماره 5-4-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشهپل های هوایی عابر پیاده و سواره رو، استندهای دو وجهی، استرابردها(پرتابل) پنل های شیشه ای…
چهارشنبه, 30 خرداد 1397 10:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور ،پروژه "پیاده راه سازی خیابان شهریار" واقع در منطقه 11 شهرداری تهران

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت و قیمت (QCBS)4-3-97 سازمان زیباسازی درنظر دارد خدمات مشاوره، پروژه "پیاده راه سازی خیابان شهریار" واقع در منطقه 11 شهرداری تهران، حدفاصل خیابان های حافظ تا رازی را براساس قانون مناقصات و نظام فنی…
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 11:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور برای پروژه "مرمت و احیا و مقاوم سازی لرزه ای بنای تئاتر نصر"

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت و قیمت (QCBS)2-3-97 سازمان زیباسازی درنظر دارد خدمات مشاوره، پروژه "مرمت و احیا و مقاوم سازی لرزه¬ای بنای تئاتر نصر" را براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی شهرداری تهران از طریق مناقصه عمومی…
سه شنبه, 22 خرداد 1397 09:50
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"آگهی مناقصه عمومی" شماره 3-3-97 با موضوع :خرید و تحویل 50 مجموعه 15 تایی لوازم ورزشی و تندرستی و 22 مجموعه 6 تایی لوازم ورزشی و تندرستی ویژه معلولین

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 3-3-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 50 مجموعه 15 تایی لوازم ورزشی و تندرستی و 22 مجموعه 6 تایی لوازم ورزشی و تندرستی ویژه معلولین3- برآورد انجام کار: مبلغ 6.100.000.000 (شش میلیارد و یکصد میلیون)…
پنج شنبه, 23 فروردين 1397 08:58
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مزایده عمومی شماره 1-1-97

آگهی مزایده عمومیشماره 1-1-971- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در داخل محوطه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شامل (بیلبورد، تابلو دیواری، تابلوی اطلاع رسانی، تابلوی سردرب فروشگاهی،…
پنج شنبه, 23 فروردين 1397 08:46
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیباسازی شهر تهران

آگهی تجدید مناقصه عمومیشماره 1-1-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن ومحوطه های متعلق سازمان زیبا سازی شهر تهران.3- مبلغ پایه برآورد اولیه: مبلغ 37,920,755,016…
یکشنبه, 13 اسفند 1396 08:57
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ای شماره 6-12-96

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ایشماره 6-12-96 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و…
چهارشنبه, 25 بهمن 1396 09:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیباسازی شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی  شماره 5-11-96 1-مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و  محوطه های متعلق سازمان زیبا سازی شهر تهران. 3-مبلغ پایه برآورد اولیه: مبلغ…
صفحه1 از13

معرفی کتاب

  • واژه « هویت» امروزه در برخورد با مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی در شمار واژگان پرمصرف قرار گرفته است. هویت شهر در ابتدا مفهومی قابل درک آنهم بصورتی سهل و ممتنع بنظر می رسد.…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه