تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه


آگهی مزایده عمومی

شماره 7-9-97
1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران
2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی و نمایشگرهای واقع در داخل و محوطه ایستگاه ها و قطارهای شرکت بهره‌ برداری ‌راه‌آهن ‌شهری‌ تهران ‌و ‌حومه به شرح ذیل:
(الف) مجموعه یک " فضاهای تبلیغاتی " با مبلغ برآورد پایه 57,017,663,401 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
(ب) مجموعه دو" فضاهای تبلیغاتی" با مبلغ برآورد پایه 56,811,652,030 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
(ج) مجموعه سه"نمایشگرها" با مبلغ برآورد پایه 29,745,066,667 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
3- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی ودارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وگواهی رتبه بندی یک الی سه، سال 1397 را از سازمان زیبا سازی شهر تهران دریافت نموده باشد.
4- تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16) توزیع
می شود.
5- محل توزیع اسناد : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
- مجموعه یک مبلغ 2,850,000,000 ریال
- مجموعه دو مبلغ 2,840,000,000 ریال
- مجموعه سه مبلغ 1,490,000,000 ریال.
7- هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ2,000,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
8- محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
10- سازمان زیبا سازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه