فریاد شیری، شاعر و منتقد در خصوص یلدا:

شعر جایگاه ویژه ای در شب یلدا دارد

فریاد شیری، شاعر و منتقد با بیان اینکه شعر در شب یلدا نمادی از جاودانگی زبان فارسی است، گفت: شعر جایگاه ویژه ای در شب یلدا داشته و دارد و یک هنر ملی ما محسوب می شود که پرداخت به آن در بیلبوردهای فرهنگی می تواند این موضوع را دوچندان کند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، شیری با تاکید بر اینکه شب یلدا یا شب چله در فرهنگ عامیانه ایرانیان، شب پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است، ادامه داد: این شب به شب دوستی و زایش معروف است و با توجه به این مفاهیم، مردم شب یلدا را با عناصر و اشیا و خوراکی هایی سر می کنند که نمادی از آن مفاهیم باشند.
او با اشاره به اینکه از دیر باز در تمام مراسم و آداب و رسوم مردمان ایران زمین شعر حضوری پررنگ داشته است. افزود: در اشعار شعرایی مانند حافظ به آداب و رسوم و مراسم فرهنگی مختلف پرداخته شده است. یلدا در شعر شاعران بزرگ ما بسامد بالایی داشته و به عنوان استعاره و نماد و ... به کار گرفته شده .
به گفته این شاعر و منتقد در شعر حافظ که مردم با آن راحت تر ارتباط می گیرند و طبیعی است که در چنین شبی که همه دور هم جمع می شوند تنها شعر می تواند زبان دل همگان باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه