احمد حکیمی پور عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران:

عملکرد مثبت سازمان زیباسازی در بحث فرهنگ سازی

احمد حکیمی پور عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تهران باید ضعف های را که در کار فرهنگ سازی وجود دارد را برطرف کند و ماموریت هایی که به این سازمان داده شده را به خوبی به مرحله اجرایی شدن برساند.
 

احمد حکیمی پور عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تهران باید ضعف های را که در کار فرهنگ سازی وجود دارد را برطرف کند و ماموریت هایی که به این سازمان داده شده را به خوبی به مرحله اجرایی شدن برساند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، او با اشاره به موضوع مشارکت و حضور فعالانه و پایدار مردم در زیباسازی فضا و منظر شهری اظهار داشت: بدون شک همه شهروندان شهر خود را دوست دارند و برای آرامش و نشاط شهری به یکدیگر کمک می کنند.
او با بیان اینکه به منظور زیبایی شهر مردم باید نظافت را از محیط کار خود آغاز کنند، افزود: برای دیده شدن زیبایی بصری در شهر، شهروندان باید به موضوع نمای ساختمان خود اهمیت دهند.
عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: شورای شهر تهران در خصوص هماهنگی در نمای ساختمان ها مصوبه ای را به تصویب رسانده که باید در مجوزها رعایت شود.
حکیمی پور گفت: دستگاه های متولی باید با آموزش و فرهنگ سازی درست مردم را در زیبایی شهری همکاری دهند، مردم نیز باید در امر محیط زیستی و زیبایی شهری مطالبه گر شوند و نسبت به این امر توجه ویژه تری داشته باشند.
او به فعالیت های سازمان زیباسازی شهر تهران برای جلب همکاری بیشتر مردم در زیبایی شهری اشاره کرد و گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران در دو سال گذشته با افزایش تابلوهای فرهنگی اقدامات خوبی برای فرهنگ سازی و حساس شدن مردم نسبت به موضوعات مختلف مخصوصا مسائل بصری انجام داده است.
عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: سازمان زیباسازی با نصب بیلبوردهای مختلف در شهر تهران حرکت های خوبی انجام میداد که این پروژه هم نباید متوقف شود. اقدامات سازمان زیباسازی در بحث فرهنگ سازی بسیار خوب بود به همین منظور باید در راستای فرهنگ سازی حس مشترک را از شهر و محیط زندگی خود دریافت کنند.
حکیمی پور با اشاره به اقدامات مدیریت شهری و شورای شهر در راستای زیبایی شهر گفت: شورای شهر و شهرداری باید مصوبات را اجرایی کنند، در خصوص زیبایی شهری مصوبات خوبی به تصویب رسیده که باید اجرایی شود، در خصوص بسیاری از مصوبات تصمیم های خوبی گرفته شده و باید اجرایی شود.
او با بیان اینکه در برنامه دوم پنج ساله شهرداری تهران در بحث فرهنگ سازی تصمیم های خوبی گرفته شده است، تاکید کرد: ما چندین سند مطالعاتی در خصوص برخی از معابر و خیابان ها داریم که در این خصوص هزینه های زیادی انجام شده است.
عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بسیاری از مناطق شهر تهران ما بناهای میراثی داریم که باید نسبت به زیبایی آنها هم اقداماتی انجام شود. سازمان زیباسازی ماموریت هایی دارد که نسبت به زیبایی شهری اقداماتی انجام دهد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه