محمد حقانی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران:

بیلبوردهای تبلیغاتی بیشترین تاثیرگذاری را بر مردم دارند

محمد حقانی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه بعد از رسانه ملی، بیلبوردهای تبلیغاتی بیشترین تاثیرگذاری را بر مردم دارند؛گفت: تبلیغات محیطی باید به گونه ای اجرا شود که مردم را نسبت به تاثیرگذاری آن در مسائل ملی آگاه کند.
 

محمد حقانی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه بعد از رسانه ملی، بیلبوردهای تبلیغاتی بیشترین تاثیرگذاری را بر مردم دارند؛گفت: تبلیغات محیطی باید به گونه ای اجرا شود که مردم را نسبت به تاثیرگذاری آن در مسائل ملی آگاه کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، او با اشاره به اقدام سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع حمایت از کالاهای ایرانی در سطح شهر، ادامه داد: امروزه تبلیغاتی که در سطح شهر انجام می شود تاثیر بسیار زیادی در جوامع مختلف دارد بنابراین نباید از اجرای خوب و موثر آن غافل شد.
او افزود: تبلیغات محیطی همیشه تاثیر بیشتر بر عموم جامعه داشته است و این در همه کشورهای پیشرفته دنیا هم وجود دارد.
به گفته حقانی تبلیغات محیطی یک نوع یادآوری است و مردم را ترغیب و تشویق می کند تا مسائل مهم را فراموش نکنند به عنوان مثال در طرح اخیر که در خصوص استفاده از تولیدات ملی است به مردم تاکید می شود در زمان خرید حتما باید از کالاهای داخلی حمایت و استفاده کنند.
عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اقدام سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردها را مثبت ارزیابی می کنم، ادامه داد: مردم با درک این تبلیغات باید بپذیرند که اگر از کالای داخلی استفاده کنند کارگران ما هم بیکار نخواهند شد.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه