فولادگر نماینده اصفهان و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی:

اکران های فرهنگی، نمونه بارز حمایت دستگاه‌های مختلف برای تحقق شعار سال است

فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی طی یادداشتی نظر خود را در خصوص اکرانهای فرهنگی تولیدات داخلی را عنوان کرد.
 

فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی طی یادداشتی نظر خود را در خصوص اکرانهای فرهنگی تولیدات داخلی را عنوان کرد.
این اقدام بسیار پسندیده است، مسیر روزانه من از اتوبان صیاد است، وقتی به سمت مجلس می‌آیم این بیلبوردهای که بسیار زیبا طراحی شده را نظاره می‌کنم. این اقدام نمونه بارز حمایت دستگاه‌های مختلف برای تحقق شعار سال است.پیشنهاد می‌کنم دیگر استان ها نیز از این دست اقدامات استقبال کنند.
گفتنی است اکرانهای فرهنگی حمایت از تولیدات داخلی به تازگی در تهران انجام شده است.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه