زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:

بیلبوردهای شهر به مرور زمان اثرات خود را در جامعه نشان می دهند

زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: بدون تردید هدف بیلبوردهای تبلیغاتی درست است اما خیلی سطحی نشان داده می شوند به همین منظور توصیه می کنم که در خصوص طراحی از نظر هنرمندان و طراحان حرفه ای بیشتر استفاده شود تا مفاهیم بیشتر بر مردم تاثیر بگذارد.
 

زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: بدون تردید هدف بیلبوردهای تبلیغاتی درست است اما خیلی سطحی نشان داده می شوند به همین منظور توصیه می کنم که در خصوص طراحی از نظر هنرمندان و طراحان حرفه ای بیشتر استفاده شود تا مفاهیم بیشتر بر مردم تاثیر بگذارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، او با اشاره به اقدام سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع حمایت از کالاهای ایرانی در سطح شهر، اظهار داشت: به نظرم اقداماتی که در راستای حمایت از کالاهای ایرانی انجام می شود خوب است اما طراحان باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما تولیدکنندگان خانم هم در کشور داریم.
او افزود: بیشتر کالاهایی که در بیلبوردها نمایش داده می شود شخصیت تولید کنندگان مرد را نشان می دهد در حالی که ما در ایران تولید کننده خانم هم بسیار داریم.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: ما باید رفتارمان را خارج از جنسیت در جامعه نشان دهیم تا بدین امر در کشور همدلی ایجاد کنیم. بسیاری از خریداران جدی در کشور بانوان هستند. هر اندازه که بانوان همدلیشان نسبت به یک کالا بیشتر شود از آن کالا خرید زیادتری انجام می دهند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح سال چاپ: ۱۳۹2 تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه