بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه های سازمان زیباسازی شهر تهران

امروز جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به همراه مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، از پروژه های خاتمه یافته و در حال جریان سازمان زیباسازی شهر تهران بازدید کردند.
 

امروز جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به همراه مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، از پروژه های خاتمه یافته و در حال جریان سازمان زیباسازی شهر تهران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران؛ امروز جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان پروژه های خاتمه یافته و در حال جریان سازمان زیباسازی شهر تهران مانند "ورکشاپ دیوارنگاری جداره مترو خزانه واقع در منطقه 16، سر درب باغ ملی، خانه تاریخی اتحادیه موزه مشاهیر و همچنین محوطه میدان مشق و تأتر نصر بازدید کردند.
برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در جریان بازدید از پروژه های خاتمه یافته و در حال جریان سازمان زیباسازی شهر تهران ، با اشاره به حضور گرم اعضای شورای شهر تهران برای بازدید از این پروژه ها، گفت: اعضای شورای شهر به عنوان پارلمان شهری روی پروژه های شهرداری نظارت دقیقی دارند و همچنین آنها بخشی از سیاست ها و برنامه ها را تصویب می کنند.
او ادامه داد: بدون تردید هرچه فاصله سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا کمتر باشد، اعضای شورا می توانند در جریان روند اجرا به خوبی قرار گیرند و درگیر مسائل اجرایی شوند و آن را به خوبی لمس کنند. نظارت دقیق سیاست گذاران و برنامه نویسان می تواند به ما برای رسیدن به فرآیندها کمک زیادی کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین گفت: با این نگاه و رویکرد کاری که امروز برخی از اعضای شورای شهر انجام دادند کار بسیار خوبی بود. امروز اعضای شورای شهر علاوه بر بازدید از پروژه های مختلف شهرداری با هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند نیز آشنا شدند.
ضرغامی تصریح کرد: بدون شک صحبت های اعضای شورای شهر با برخی از ساکنان منطقه 12 باعث شد که آنها در جریان مشکلات اجرا قرار گیرند. وی اظهار داشت: معتقدیم پروژه هایی که در این منطقه اجرا شد بخشی از هویت تاریخی تهران و جزء خاطرات جمعی مردم تهران است و امیدواریم تعاملاتی که شهرداری تهران با شورای شهر دارد بتواند مبنای خوبی برای تصمیمات آینده شهر تهران به خصوص سازمان زیباسازی باشد تا با این امر بتوانیم با مشارکت و همراهی اعضای شورا حوزه عملیاتی سازمان را در شهر گسترده تر کنیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه