سیدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی:

رویکرد محوری رویداد بهارستان 98 توسعه رنگ در فضاهای شهری است

سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اعلام خبر انتشار فراخوان و دریافت بخشی از آثار بهارستان 98، گفت: این دوره از رویداد بهارستان در سه بخش دیوارنگاری، هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق برگزار می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، موسوی با تاکید براینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این دوره از بهارستان استفاده از رنگ در همه بخش‌ها به عنوان نکته اصلی درنظر گرفته‌شده‌است، افزود: رویکرد محوری رویداد بهارستان 98 توسعه رنگ در فضاهای شهری است.
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه مقوله رنگ یکی از مفاهیم مهم در شهر تهران است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است، ادامه‌داد: در حال حاضر با شهری خاکستری مواجه هستیم و برای همسویی و هم‌راستایی با برنامه مدیریت شهری در خصوص شهر شادابتر، آثاری را در سطح شهر اجرا خواهیم کرد که بی رنگی را از فضاهای شهری دور کند.
او با تاکید بر اینکه رعایت این نکته بسیار مهم است، گفت: برای اینکه در استفاده از رنگ در فضای شهری نتیجه معکوس نگیریم و به جای زیبایی، نازیبایی در شهر ایجاد نشود؛ ایده‌ها و طرح‌ها براساس معیارها و شاخص‌های استفاده از ترکیب‌بندی درست در فضای شهری از سوی شورای هنری انتخاب خواهد شد.
به گفته سیدمجتبی موسوی براساس تجربیات و آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته بخش درختستان به عنوان یک بخش مستقل در این دوره حذف و زیرمجموعه بخش هنرهای محیطی قرار گرفت.
گفتنی است فراخوان رویداد بهارستان 98 منتشر و برروی سایت سازمان بارگذاری شده است و هنرمندان برای شرکت در این رویداد می توانند به آدرس www.zibasazi.ir مراجعه کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "حرفه - هنرمند" شماره 37 که در تابستان 90 انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "پدیداری روح تاریخی در مجسمه های شهر" اختصاص داد        برای دریافت این مطلب می توانید اینجا را کلیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه