اکبر نیکان‌پور: بهارستان مردم را با هنرهای شهری آشنا کرده است

اکبر نیکان‌پور گفت: سالانه هنرهای شهری بهارستان رویداد مثبتی است و هنرمندان باید از این طریق انرژی را به شهر و مردم منتقل کنند.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی، اکبر نیکان‌پور هنرمند تصویرساز که در بخش هنرمندان حرفه‌ای تخم مرغ‌های رنگی چهارمین سالانه هنرهای شهری بهارستان حضور دارد، درباره اثر خود در این رویداد هنری گفت: از اسم تخم‌مرغ‌های رنگی مشخص است که باید چگونه در فضای شهری حضور داشته باشند؛ این تخم مرغ‌ها باید با خودشان بوی عید و سال جدید را به همراه داشته باشند و به شهروندان آن را نوید دهند.
نیکان‌پور در ادامه به اشاره به رویکرد حضور رنگ در شهر در چهارمین سالانه بهارستان، بیان کرد: رنگ‌های شاد سبب می‌شود چهره شهر زیباتر شود و شور و حال خاصی به وجود آید و شاهد هستیم که امسال به موضوع رنگ در سالانه بهارستان بیش‌تر توجه شده است.
این هنرمند تاکید کرد: همه ما عید را دوست داریم، زیرا سال جدید می‌آید و همراه خود شکوفایی و تازگی را به همراه می‌آورد.هنرمندان نیر در فصل نو، شهر را نو می‌کنند.
اکبر نیکان‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: وظیفه همه هنرمندان این است که در روند رو به رشد شهر مشارکت داشته باشند. در بیشتر آثار بخش تخم‌مرغ‌های رنگی از رنگ‌های شاد استفاده می‌شود، به خصوص سبز زیرا این رنگ نماد رشد، تازگی و بهار است.
نیکان‌پور افزود: با وجود شرایطی که سالانه هنرهای شهری بهارستان در اختیار هنرمندان قرار داده است، باید شهر را نو کنیم و مردم را با هنرهای محیطی آشنا کنیم. همچنین در این رویداد زمان مناسبی است که درباره مجسمه‌های شهری با مردم صحبت کنیم تا مردم عادی هم با هنر بیشتر آشنا شوند.
این هنرمند در ادامه گفت: متاسفانه مردم از هنرهای شهری دور هستند و سالانه بهارستان در زمینه آشنایی مردم با آثار شهری رویداد مثبتی است.
چهارمین سالانه هنرهای شهری بهارستان به همت سازمان زیباسازی شهر تهران در بهار سال ۱۳۹۸ در سطح شهر تهران برگزار می شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه