معاون فنی سازمان زیبا سازی شهر تهران:

خیابان ولی عصر به سمبل توسعه ارتقای فرهنگی پایتخت تبدیل می شود

معاون فنی زیبا سازی شهر تهران از تبدیل خیابان ولی به سمبل توسعه ارتقای فرهنگی پایتخت خبر داد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیبا سازی شهر تهران: یاسر جعفری با اشاره به آغاز فعالیت بزرگترین نوروزگاه پایتخت در خیابان ولی عصر گفت: برگزاری نخستین نوروزگاه شهر تهران در سال گذشته در بلوار کشاور تجربه خوبی بود که بسیار مورد استقبال شهروندان تهرانی و گردشگران قرار گرفت به همین دلیل امسال سازمان زیبا سازی شهرداری تهران تصمیم گرفت تا بزرگترین نوروزگاه پایتخت را در خیابان تاریخی، فرهنگی و هنری ولی عصر برگزار کند.
وی با بیان اینکه برپایی نوروزگاه ها باعث توسعه فضاهای شهری و ارتقا بخشی به رویدادها می شود، افزود: تجربه سال گذشته در برپایی نوروزگاه بلوار کشاورز این امکان را فراهم آورد تا با برنامه ریزی فضایی با رویکرد اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی و مفرح امکان توسعه ارتقای فرهنگی شهری در پایتخت فراهم شود.
معاون سازمان زیبا سازی شهر تهران با اشاره به اینکه ورود سازمان به ارتقای کیفی فضاهای عمومی پایتخت و همچنین مساله ساماندهی خیابان ولی عصر که در اولویت برنامه های این مجموعه قرار گرفت باعث شد تا طراحی و اجرای بزرگترین نوروزگاه شهر تهران طراحی و اجرا شود، ادامه داد: در کنار برگزاری نوروزگاه در خیابان تاریخی و فرهنگی ولی عصر، سازمان زیبا سازی برنامه های دیگری را نیز با هدف ارتقای فضاهای عمومی واقع در این معبر در نظر گرفته بود که از جمله می توان به ساماندهی میدان راه آهن به عنوان یکی از پلازاهای مهم شهری از آن نام برد.
وی بیان کرد: همچنین طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا ساماندهی میدان تجریش از سوی سازمان زیبا سازی در سال 98 اجرایی شود.
جعفری در ادامه با اشاره به سایر برنامه های کمی و کیفی سازمان زیبا سازی در محور خیابان ولی عصر یادآور شد: ساماندهی مبلمان این خیابان، ترمیم سنگ فرش مسیرهای پیاده و همچنین ساماندهی مسیرهای پیاده روی در خیابان ولی یعصر برنامه های دیگری است که امسال در این محور تاریخی، فرهنگی و هنری اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه خیابان ولی عصر به عنوان یکی از خیابان های اصلی شهر تهران و یک مقصد گردشگری محسوب می شود، تاکید کرد: در واقع می توان گفت یکی از دلایلی که سازمان زیبا سازی این خیابان ا برای برگزاری بزرگترین نوروزگاه پایتخت انتخاب کرد، این بود تا نگاه شهروندان به این محور تاریخی و فرهنگی بیشتر از گذشته جلب شود.
معاون فنی سازمان زیبا سازی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تاکید شورای شهر به افزایش پلازاهای شهری در پایتخت گفت: طبق مصوباتی که در سال های اخیر توسط شورای شهر تهران به تصویب رسیده است، شهرداری تهران ملزم شده است تا در تمامی مناطق 22گانه شهر تهران یک پلازای شهری برای ایجاد و توسعه تعاملات اجتماعی شهروندان ایجاد شود به همین دلیل دومین گام سازمان زیبا سازی در محور خیابان ولی عصر خوانا سازی و ساماندهی چهار پلازای شهری میدان راه آهن، خیابان برادران مظفر و مجموعه باغ فردوس در مناطق 11،6 و یک بود.
به گفته وی؛ انتخاب این فضاهای شهری با هدف تمرکز بیشتر شهروندان و گردشگران در محور خیابان ولی عصر و همچنین تاکید به توسعه فضاهای شهری و حضور باکیفیت جمعی شهروندان بود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه