چاپ کردن این صفحه

نشست پژوهشی و نمایشگاه "باغ مدور خاطره" برگزار می شود

نشست پژوهشی و نمایشگاه "باغ مدور خاطره" با حضور مهندس محمد بهشتی ؛ شهروزنظری و دکتر بهنام کامرانی از سوی سازمان زیباسازی برگزار می‌شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این نشست پژوهشی عصر روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 17 در عمارت عین الدوله برگزار می‌شود.
باغ‌هاى ایرانى اساسى‌ترین عناصر معمارى و تفکر ایرانى هستند و امروزه با توسعه‌ى شهر نشینى و از بین رفتن بسیارى از باغ‌ها و گیاهان، نیاز به شناخت و شناسایى رموز و کارکردهاى آنها دو چندان شده‌است .
نمایشگاه "باغ مدور خاطره" از آثارهنرمندانی خبر می‌دهد که در ناخودآگاهشان؛ توجه به باغ و معماری ایرانی؛ درخاطره ای آشنا؛ با تخیلشان درآمیخته است تا آنجا که یقینا می‌بایست این آثار را سرلوحه شناخت زیبایی‌های شهری قرارداد؛ زیبایی‌هایی که هرچندسرخوش ؛ ولی نشان از رنج وتنهایی انسان دارد وبازتاب فردیت است.
ورود برای عموم در این نشست آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در آن ساعت 17 در عمارت عین الدوله حضور یابند.