42 اثر گرافیکی برای ماه رمضان در پایتخت اکران می شود

غریب پور عضو کمیته گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به برگزاری کارگاه هنری طرح های گرافیک شهری ماه مبارک رمضان گفت: نزدیک به 145 اثر در این کارگاه توسط هنرمندان خلق شد اما به دلیل ارتقاء کیفیت آثار، در مرحله داوری تنها بیش از 40 اثر که قابلیت اکران در سطح شهر را داشتند توسط داوران انتخاب شدند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ کیانوش غریب پور عضو کمیته گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به کارگاه هنری طرح های گرافیک شهری ماه مبارک رمضان، گفت: به دلیل محدودیت زمانی تصمیم گرفته شد که به جای دادن فراخوان، از بین هنرمندانی که با سازمان زیباسازی سالها همکاری داشتند افرادی را به کارگاه گرافیک شهری ماه رمضان دعوت کنیم.
وی با بیان اینکه شاهد برگزاری دومین کارگاه گرافیک شهری در دوره مدیریت جدید بودیم ،افزود: کارگاه گرافیک شهری بهار 98 با یک فراخوان عمومی برگزار شد تا هنرمندان از شهرهای مختلف بتوانند برای همکاری با سازمان زیباسازی در خصوص نوروز در ورکشاپ بهاری شرکت داشته باشند.
عضو کمیته گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: در فراخوان بهار 98 از بین شرکت کنندگان 60 هنرمند در ورکشاپ برگزار شده شرکت کردند.
غریب پور با اشاره به اینکه حدود 30 نفر انتخاب شدند که از این تعداد 27 نفر در کارگاه هنری طرح های گرافیک شهری ماه مبارک رمضان شرکت کردند، افزود: این کارگاه 3 روز با رویکرد اخلاق فردی و اجتماعی برای ماه رمضان در عمارت عین الدوله برگزار شد و کارهای هنرمندان نیز توسط 3 استاد داوری شد.
عضو کمیته گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه بیش از 40 اثر برای اکران در سطح شهر آماده شده است، تصریح کرد: نزدیک به 145 اثر در این کارگاه توسط هنرمندان خلق شد اما به دلیل ارتقاء کیفیت آثار، در مرحله داوری تنها بیش از 40 اثر که قابلیت اکران در سطح شهر را داشتند توسط داوران انتخاب شدند.
غریب پور ادامه داد: از آثار خلق شده توسط هنرمندان رضایت داشتم و معتقدم بخش عمده ای از اهداف در طراحی و متن پیام ها به منظور انتقال به مخاطب رعایت شده که این موضوع نیز در ادبیات حائز اهمیت است. در ایده پردازی توأمان برای متن و تفسیر در کیفیت کار گرافیکی نیز شاهد توسعه و ارتقاء کارها هستیم اما معتقدم که تا رسیدین به نقطه مطلوب گرافیک معاصر کشور هنوز راه بسیار است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برگزاری کمپین های مختلف در راستای ارتقاء فرهنگ سازی بسیار تاثیرگذار بوده است، گفت: مردم تهران عادت کرده اند که در مراسم مختلف شاهد تبلیغات فرهنگی در سطح شهر باشند. همچنین آنها منتظرند که پیام های مختلفی از تصاویر به آنها داده شود به همین دلیل معتقدم که در شهر تهران همه مسائل برای توسعه فرهنگ عمومی آماده است.
عضو کمیته گرافیک سازمان زیباسازی شهر تهران اضافه کرد: هرچه دانش تصویری و هنری مردم بالا رود به تدریج سطح سواد بصری مردم نیز افزایش پیدا می کند، ما باید تلاش کنیم که کیفیت گرافیکی و تبلیغاتی در شهر افزایش یابد چراکه با این اتفاق به تدریج شاهد بالا رفتن سطح اجتماعی مردم خواهیم بود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه