ضوابط عکاسی از آثار هنری و معماری در شهر

ضوابط عکاسی از آثار هنری و معماری در شهر

یک کارشناس حقوقی در نشست‌های تخصصی ششمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران گفت: آثار و هنرهای شهری دارای مالک اثر و حقوق خاصی هستند به همین جهت ضوابط مشخصی برای عکاسی از این آثار برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است.
 

سمیرا کاوه با بیان این مطلب و با اشاره به عکاسی از آثار هنری و معماری در فضای شهری به منظور بازنشر و بازپخش آن، افزود: اصل این است که بازنشر و بازچرخش یک اثر هنری که در شهر وجود دارد باید با اجازه مالک اثر صورت بگیرد اما رویه احکام صادر شده در دادگاه‌ها یکسری استثنائاتی را برای این موضوع بوجود آورده است.
وی ادامه داد: استثناء پانوراما به اشخاص حقیقی اجازه می‌دهد تا از آثار در شهر برای خود یا بازنشر بدون استفاده تجاری عکاسی کند اما اشخاص حقیقی که شامل شرکت‌ها و موسسات می‌شود این حق را جز زمانیکه اجازه صاحب اثر دریافت می‌کنند، نمی‌توانند عکاسی داشته باشند.
کاوه توضیح داد: استثناء پانوراما این شرایط را بوجود می‌آورد تا حقوق مالکیت اثر برای مالک، آن محفوظ باشد و از سوء استفاده به واسطه بازنشر و بازپخش جلوگیری کند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه