برگزیدگان اولیه دیوارنگاری ساماندهی بصری بزرگراه صیاد شیرازی مشخص شدند

هنرمندان و ایده‌های برتر رسیده به دبیرخانه فراخوان دیوارنگاری «ساماندهی بصری بزرگراه شهید صیاد شیرازی» سازمان زیباسازی مشخص شدند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ شورای هنری پس از بررسی رزومه، سوابق هنری، تجربه های اجرایی و ایده های پیشنهادی هنرمندان شرکت کننده در این فراخوان با مجموع 65 شرکت کننده، 21 هنرمند را برای حضور در جلسات گروهی طراحی انتخاب کرد.
براساس این فراخوان طراحی برای دیوارهای معین با هماهنگی هنرمندان منتخب انجام خواهد شد.
داشتن روحیه تعامل و قرار گرفتن در کار گروهی از مهمترین ویژگیهایی است که هنرمندان باید برای مشارکت در این پروژه داشته باشند.
پس از انجام طراحی و آماده شدن طرح ها، داوری نهایی برای انتخاب هنرمندان و طرح های نهایی صورت خواهد گرفت.
برهمین اساس، محمدرضا پورفرزانه، نرگس دلاوری، سمیه چگینی، اصغر محمدصالح، شهریار آریافر، لیلا اسلامی، محمدرضا احمدی منفرد، هاشم ایرانی، ساره ارباب معروف، مریم آقاجانی، سیروس آقاخانی، رسول عباسی، لیلا دلفان، فاطمه قاسمی، بهزاد آقاپور، مریم یادگاری، ساره شریفی فر، زهره حبیبی، موحد بیرانوند ،عرفان شهیاد و میثم اربابون هنرمندان منتخب این فراخوان هستند.

تبلیغات فرهنگی