از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام شد:

اسامی برگزیدگان کارگاه گرافیکی ویژه دهه فجر

سازمان زیباسازی پس از انتشار فراخوان و برگزاری کارگاه گرافیک ویژه دهه فجر اسامی برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد.
 
اسامی برگزیدگان ورکشاپ دهه فجر
هدایت علیپور نفر برگزیده اول
محسن میرزایی نفر برگزیده دوم
عباس شریف نفر برگزیده سوم
سید احسان موسوی راد منتخبین
زهرا تاری
فائزه شمیمی
محمدرضا پارسا
مصطفی برجی
امیرعلی خدابنده
الهام زارعی
علیرضا معظمی گودرزی
کمیل پوراکبر
رسول اشتری
حمید نصر
ایمان ماندگاری
پیروز محمدنژاد
حسین ابراهیمی
رامین صالحی
عمران عبدالهی منتخبین
مقداد شیرعلی
مهدی عسکری
هادی فراهانی
احسان سنائی

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه