فضای شهری نیاز به تغییر اساسی دارد

زهره حبیبی می گوید: فضای شهری نیاز به تغییر اساسی دارد که با اقدامات شهرداری به فضای ایده آل نزدیک می شویم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، زهره حبیبی هنرمند نقاشی دیواری درباره اثری که در پنجمین دوسالانه دیوارنگاری ارائه کرده است، گفت: در اثری که به دوسالانه دیوارنگاری ارائه کردم به طبیعت توجه کرده ام زیرا همه ما آنقدر درگیر زندگی ماشینی شده ایم که از طبیعت دور شده ایم در نتیجه باید آثاری ارائه شود که شور و نشاط را به همراه داشته باشد.
حبیبی در ادامه بیان کرد: در این طرح گل و گیاه وجود دارد که نشانه ادامه حیات و زندگی است. تمام تلاش من این است مخاطبی که طرح را می بیند با دیدن آن حس و حال خوبی پیدا کند و این طرح بیانگر بازگشت به طبیعت است. وی افزود: در این اثر از رنگ های متنوع استفاده کردم که رنگ های زمینه خاکستری و خاکی رنگ است. زیرا امروزه فضای شهر خاکستری است و می خواستم با هم هماهنگی داشته باشند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه