اسامی منتخبین "شهر تازه" و "تحکیم خانواده 2" منتشر شد

اسامی منتخبین نهایی کارگاه طراحی گرافیک محیط زیست با عنوان (شهر تازه) و کارگاه طراحی گرافیک تحکیم خانواده 2 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به داوری این دو کارگاه، توسط اساتید، اسامی منتخبین در لینک زیر قابل مشاهده است.

 

اسامی منتخبین نهایی کارگاه طراحی گرافیک تحکیم خانواده 2

اسامی منتخبین نهایی کارگاه طراحی گرافیک محیط زیست با عنوان (شهر تازه)

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه