معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد:

اثر هنری "باربر" بازسازی و ترمیم شد

سر مجسمه بچه در اثر هنری "باربر" که کنده شده بود، بازسازی و‌ترمیم شد.
 

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و‌هنرهای شهر سازمان با اعلام این خبر، گفت: پس از کنده و مفقود شدن سرمجسمه بچه، توسط منصورآذری، هنرمند اثر آن را بازسازی کرد.
موسوی با بیان اینکه علاوه بر دوباره سازی سر بچه در این اثر، آقای اذری بر روی اثر حجمی "باربر" مرمت کاملی انجام داد، افزود: پیش از این اثر با توجه به جنس ساخت مقاومت کمتری داشت، که ضمن ساخت سر بچه در این اثر حجمی، کار مرمت مجدد شد.
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، با تاکید بر اینکه این اثر حجمی یکی از کارهای قابل توجه سازمان است، ادامه داد: اثر حجمی "بابر" به طول ۴ متر با ارتفاع ۱/۵ متر در آستانه نوروز بازسازی و ترمیم کامل شد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه