یکشنبه, 05 فروردين 1397 13:10

رویداد بهارستان 97 -هنرهای محیطی /44

یکشنبه, 05 فروردين 1397 10:13

افتتاحیه نوروزگاه بلوار کشاورز/43

یکشنبه, 05 فروردين 1397 10:03

افتتاحیه نوروزگاه بلوار کشاورز/42

پنج شنبه, 02 فروردين 1397 10:44

رویداد بهارستان 97 -هنرهای محیطی /35

چهارشنبه, 01 فروردين 1397 11:35

رویداد بهارستان 97 -نورآرایی شهری/33

چهارشنبه, 01 فروردين 1397 11:12

رویداد بهارستان 97 -هنرهای محیطی /32

چهارشنبه, 01 فروردين 1397 11:05

رویداد بهارستان 97 -هنرهای محیطی /31

صفحه4 از5

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه