مهندس نرگس کولینی در خصوص پروژه انقلاب:

بازسازی و پیرایش بافت های شهری می تواند آلودگی های بصری را برطرف کند

مهندس نرگس کولینی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه آشفتگی ها و آلودگی های بصری در شهرها رفتارهای شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: شهرداری تهران در قالب پروژه های مختلف نظیر انقلاب و ولیعصر فعالیت هایی را در جهت نوسازی و زیباسازی بافت های شهری انجام می دهد ولی انتقادی که داریم این است که سرعت انجام این قبیل فعالیت ها بسیار کند است و باید با شتاب بیشتری انجام بگیرد.
 

مهندس نرگس کولینی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه آشفتگی ها و آلودگی های بصری در شهرها رفتارهای شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: شهرداری تهران در قالب پروژه های مختلف نظیر انقلاب و ولیعصر فعالیت هایی را در جهت نوسازی و زیباسازی بافت های شهری انجام می دهد ولی انتقادی که داریم این است که سرعت انجام این قبیل فعالیت ها بسیار کند است و باید با شتاب بیشتری انجام بگیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، این مهندس معماری فضای شهری را به دو عنصر کالبدی و ادراکی تقسیم بندی کرد و گفت: منظر کالبدی از سه موضوع جداره، بام و زمین تشکیل شده است و جنبه های ادراکی آن نیز به حضور مردم، نحوه فعالیت و عملکرد آنها در فضای شهری خلاصه می شود. از بین عناصر کالبدی، جداره های شهری مهمترین نقش را در تعریف منظر شهر بر عهده دارند. از آنجا که جداره های شهری نمود بیرونی و ظاهری قابل رویت ساختمان ها هستند، بنابراین کیفیت تک تک نماها و تأثیری که در جمع بر فرد می گذارند و باید بتوان به سطحی از جداره های شهری دست یافت که تأثیرات مثبتی را بر روحیات شهروندان بگذارد.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه امروزه آلودگی های صوتی و بصری و آشفتگی های ساختاری جزء جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ مدرنیته شده است. این مسئله چنان با تعریف ساختار زندگی شهری عجین شده که گویی نابسامانی ها از ملزومات زندگی شهرنشینی مدرن هستند. نماهای زشت و ساختمان های بدقواره، عدم هماهنگی بافت، رنگ و جنس مصالح جداره ها با یکدیگر، شکل و فرم نامناسب آنها از جمله مسائل نگران کننده در مبحث معماری، منظر و شهرسازی واقع شده است.

این مهندس معمار تاکید کرد: یافته های پژوهشی بیانگر این نکته است که مناظر شهری آشفته و نازیبا به دلایل متعددی از جمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، اختلال در میزان کارایی، پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماری های مزمن شهروندان می شود، بنابراین مدیران شهری زیباسازی مناظر و جداره های شهری را باید در اولویت سیاستگذاری های خود قرار بدهد و کاری که شهرداری تهران در این زمینه در پروژ هایی نظیر نقلاب، ناصرخسرو، فردوسی، ولیعصر و ......در حال انجام است با شدت و قوت پیشتری ادامه پیدا کند.

وی همچنین به مهم ترین تاثیر گذاری محیطی بر رفتار ساکنین شهر تهران اشاره کرد و گفت: افراد در تهران بیش از آنکه در خانه ی خود در آرامش سپری کنند، برای انجام امور روزانه ی خود در شهر تردد می کنند. زمانیکه شعار " شهر ما، خانه ماست" در اذهان عمومی جای گرفت، علاوه بر جنبه ی پاکیزگی شهر باید توجه داشت که محیط شهر را به گونه ای بسازند که فشارهای روانی را کاهش داده و به سلامت روانی افراد کمک کنند و این آرامش که موجبات پیشرفت کشور را فراهم می کند، از طریق توجه به معماری شهری و به طور خلاصه روانشناسی شهری حاصل می شود. برای مثال با رنگ آمیزی مناسب دیوار ها و استفاده از رنگی که از لحاظ روانشناسی با آن محیط سنخیت دارد، آرامش را بوجود آورند. حتی آرایش و نمای ساختمان ها نیز در فرایند تاثیر گذاری محیط بر روان افراد موثر است.

این فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه تهران تاکید کرد: محیطی که شهرهای امروزی ایران پیش روی شهروندان خود قرارمی دهند از تأثیر تضاد و همسویی بسیاری از عوامل و مولفه ها بوجود آمده است که غالبا کیفیت محیط و زیباسازی شهری در این راستا فدای مقاصد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است و این کنش های بدون برنامه ، افسارگسیخته و سودجویانه موجب شده که شهروندان امروزی با تصاویری نامناسب به لحاظ بصری روبرو شوند. به همین خاطر معضلی چون آلودگی بصری، آسایش و کیفیت محیط شهری آنها را دستخوش ناملایمات قرار داده و سبب بروز ناهنجاری های روانی و الگوهای رفتاری نامناسب شده است.

مهندس کولینیدر پایان خاطر نشان کرد: برنامه هایی نظیر بازسازی و پیرایش فضاها و بافت های شهری است که می تواند آشفتگی، هرج و مرج، ناهنجاری ها، بهم ریختگی و آلودگی های بصری را برطرف کند امری که شهرداری تهران در قالب پروژه های مختلف نظیر میدان انقلاب و ولیعصر انجام می دهد ولی انتقادی که داریم این است که سرعت انجام این قبیل فعالیت ها بسیار کند است و باید با شتاب بیشتری انجام بگیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "تبلیغات" شماره هجدهم که در تیر ماه نود انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "نگاه زیباسازی، نگاهی مردمی" اختصاص داد       برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه