دکتر محمد زاهدی اصل در خصوص پروژه ناصرخسرو:

برای موفقیت طرح های زیباسازی نیازمند رویکرد تعاملی و تعادلی هستیم

دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، پژهشگر اجتماعی و مدیرگروه مددکاری بر ضرورت اتخاذ رویکر تعاملی و تعادلی در عملیات زیباسازی فضاهای شهری، تاکید کرد و گفت: اگر چه سازمان مدیریت شهری پایتخت در راستای ایجاد شهری با نشاط و زیبا اقدامات متعددی را به اجرا در آورده اند که نظیر آن را در خیابان ناصرخسرو می توان دید، اما برای موفقیت هر چه بیشتر این برنامه ها نیازمند داشتن رویکر تعاملی و تعادلی بین دستگاه‌های مختلف هستیم.
 

دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، پژهشگر اجتماعی و مدیرگروه مددکاری بر ضرورت اتخاذ رویکر تعاملی و تعادلی در عملیات زیباسازی فضاهای شهری، تاکید کرد و گفت: اگر چه سازمان مدیریت شهری پایتخت در راستای ایجاد شهری با نشاط و زیبا اقدامات متعددی را به اجرا در آورده اند که نظیر آن را در خیابان ناصرخسرو می توان دید، اما برای موفقیت هر چه بیشتر این برنامه ها نیازمند داشتن رویکر تعاملی و تعادلی بین دستگاه‌های مختلف هستیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری دکتر محمد زاهدی اصل، با تاکید بر اینکه زیباسازی و بهسازی فضای شهری باید رویکرد متعادلی و تعاملی صورت بگیرد،‌ اظهار کرد: اگر چه در حال حاضر زیباسازی فضای عمومی شهر تهران اقدام بسیار خوبی است که از سوی سازمان زیباسازی شهری صورت می گیرد اما موفقیت انجام این نوع پروژه ها بستگی به نوع نگاه و تعریف ما از امر زیباسازی دارد.
به گفته او با توجه به دیدگاه‌های متفاوتی که در این زمینه وجود دارد عده‌ای زیباسازی را در ایجاد فضای سبز و توجه به زیبایی های طبیعی، عده ای در ترافیک آسان، سهل و روان، گروهی در سالم سازی هوای پاک شهری، عده از در آرایش کالبد و معماری شهری، عده ای در تاسیس مراکز مذهبی،‌ فرهنگی یا هنری و عده ای نیز زیباسازی را در ایجاد زندگی راحت شهری خلاصه می کنن.
زاهدی اصل افزود: زمانی ما می توانیم شهری زیبا داشته باشیم که رویکرد تعادلی بدون هرگونه افراط و تفریط و نگاه تعاملی یعنی همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در ایجاد یک شهر زیبا و سالم شکل بگیرد.
او استرس و فراق بال را دو نقطه مقابل هم توصیف کرد و گفت: نشاط اجتماعی و فردی شهروندان در صورتی حاصل شدنی است که در کنار توجه به مولفه های زیبایی فضای عمومی شهر، به راحتی خیال و آرامش آنها نیز توجه کافی صورت بگیرد،‌ اگر فضای شهری برای شهروندان زیبا و راحت باشد در صورتی که آنها دل مشغولی داشته باشند مطمئنا در آرامش و نشاط اجتماعی آنها تاثیرگذار نخواهد بود. به همین دلیل معنای زیباسازی باید یک حالت متعادلی و تعاملی باشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با بیان اینکه امر زیباسازی شهری در کشورهای توسعه یافته بسیار جدی گرفته می شود،‌ افزود: وقتی به شهرهای توسعه یافته دنیا نظیر رم، آتن، پاریس و غیره سفر کنیم زیباسایی فضای کالبدی شهر اولین نکته ای است که توجه هر فردی را به خود جلب می کند و با وجود تاریخی بودن این شهرها بافت‌های تاریخی آن در عملیات زیباسازی و بازسازی حفظ شده و حفظ بافت سنتی نیز زیبایی خاصی به شهر داده و این شهرها حالت اولیه خود را حفظ کرده اند. این در حالی است که در فضاهای شهری ما روز به روز تعداد زیادی از نماها و ساختمان‌ها بدون رعایت مقررات و نظم مشخصی ساخته می شوند و این مسئله آشفتگی ها و آلودگی های بصری شهری را افزایش داده است.
دکتر زاهدی خاطر نشان کرد:‌ یکی از مولفه های اصلی زیبایی شهری این است که ساخت و سازها از قوانین ومقررات مشخصی پیروی کنند و اینگونه نباشد هر فرد بر اساس سلیقه و ذهنیت خود دست به تغییر فضای کالبدی ساختمان و یا ساخت و ساز بزند چرا که این وضعیت نازیبایی های شهری را افزایش و نشاط اجتماعی را کاهش بدهد.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی،‌ ما شهر زیبا می خواهیم اما شهر زیبا باید تسهیلات و امکانان دیگر نیز داشته باشد مثلا باید به این نکته توجه کنیم که ما در رابطه با توان خواهان یا کسانی که به نوعی دچار معلولیت جسمی و حرکتی هستند چقدر توانستیم برای آنها فضا ایجاد کنیم. بنابراین زیبایی شهری بخشی از مقوله نیاز شهروندان است. مدیریت شهری و سایر مسئولان باید در کنار زیبایی به تامین تسهیلات و امکانات شهری نیز توجه کنند و ببینم واقعا چه فضایی را درست کنیم که در کنار شادابی اجتماعی، شهروندان سالم داشته باشیم چرا که نشاط به عنوان یکی از ابعاد غیرمادی سلامت است و تا جسم و روان افراد سالم نباشد نشاطی وجود خواهد داشت.
دکتر زاهدی اصل گفت: در سال های اخیر مدیریت شهری در راستای ایجاد شهری با نشاط و زیبا اقدامات متعددی را به اجرا در آورده اند که نظیر آن را در خیابان ناصرخسرو می توان دید، اما به دلیل تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی بخشی و عدم هماهنگی بین نهادها و دستگاه ها، اجرای برنامه های احیای و بهسازی بافت ها، در بسیاری از شهرهای کشور با موفقیت و اثر بخشی اندکی همراه بوده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه