حامد رضایی معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران شد

مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان و معاونین برگزار شد.
 

مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان و معاونین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این جلسه حامد رضایی معاون هماهنگی امورمناطق سازمان زیباسازی شد و از زحمات آدینه معاون سابق تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در حکم آقای رضایی آمده است: انتظار است با سرلوحه قار ردادن نظام زیباسازی شهر تهران و با تعامل و ارتباط مستمر با شهردایهای مناطق 22گانه جهت هماهنگی و همکاری مشترک برای ارتقاء کیفیت منظر و مبلمان شهری و زیباسازی هرچه بهتر فضای شهری در سطح مناطق مذکور، برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.
گفتنی است ادینه که پیش از این معاون هماهنگی امور مناطق بود مشاور مدیرعامل سازمان زیباسازی شد.

همچنین از سوابق کاری ایشان می توان به رییس فرهنگسرای پایداری، مدیر خبرگزاری شهر، مدیربرنامه ریزی و بودجه سازمان زیباسازی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط بین الملل سازمان زیباسازی، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی و معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی اشاره کرد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه