همه شهروندان باید نسبت به آبادانی شهر اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به موضوع مشارکت و حضور فعالانه و پایدار مردم در زیباسازی فضا و منظر شهری اظهار داشت: مردم شهر را خانه خود بدانند و نظافت آن را رعایت کنند.
او افزود: بارها مشاهده کرده ام که عده ای از مردم زباله های خود را از ماشین هایشان به بیرون پرتاپ می کنند که این باعث زشت شدن شهر می شود، معتقدم کوچکترین بی نزاکتی در نظم عمومی که در ملع عام انجام می شود بی نزاکتی و بی شخصیتی یک فرد را می رساند.
باهر تاکید کرد: بدون تردید هر شهروندی باید نسبت به زیبایی شهر مسئول باشد و برای آبادانی شهر هر کاری که می تواند انجام دهد بدون تردید همه ما انسان ها از زمین متولد شدیم و باید آن را آباد کنیم.
جامعه شناس حوزه شهری اضافه کرد: مراقبین و مسئولان شهر باید دلسوزانه عمل کنند تا شاهد یک شهر زیبا همراه با آرامش باشیم چراکه خیری که به زیبایی و طبیعت می رسانیم به خودمان بازمی گردد.
او یادآور شد: مردم نباید بر این باور باشند که مسئولیت نظافت و زیبایی شهر تنها بر عهده شهرداری تهران است اگر خود شهروندان نسبت به آبادانی شهر اقدام کنند می توانیم طبیعت و هر آنچه که در زمین وجود دارد را محترم بداریم.هیچ موجودی را خداوند خلق نکرده مگر اینکه فایده ای داشته باشد.
باهر تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید به طبیعت آسیب برسانیم و درختان را قطع کنیم چراکه آنها دلیل برای زیبایی شهر هستند و همه موجودات به آن نیاز دارند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه