کمیته طراحی خرده فضاهای شهرتهران تشکیل شد

کمیته طراحی خرده فضاهای شهر تهران صبح امروز (10 مرداد) با حضور دکتر علی اعطا، رییس کمیته معماری وطرحهای شهری شورای اسلامی شهر ، دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر یاسر جعفری، معاون فنی و طرح های شهری، دکتر پرشین قره گوزلو، دکتر بابک شکوفی، مهندس قایمی، مهندس موسوی پور وسایر اعضای کمیته تشکیل شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران، در ابتدای این جلسه مهندس بزاززاده به ارائه گزارشی از ساختار پیشنهادی و پروژه هایی که درمرحله نهایی و آماده شروع به کار هستند به اعضا ارائه کرد وگفت: شورای ارتقاء کیفی سیما و منظرسازمان زیباسازی و کارگروه طراحی شهری تشکیل شده است تا با هم افزایی با حوزه‌های مختلف شهرداری و همکاری های درون سازمانی و برون سازمانی بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.
در پایان صحبتهای مهندس بزاززاده، مهندس قره گوزلو پرسید: فرآیند مکان یابی در کمیته سیاستگذاری تعیین می‌شود یا زیرکمیته آن را تعیین می کند یا از طریق مناقصه این کار صورت می گیرد؟
دکتر جعفری، معاون فنی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ به این سوال با بیان اینکه برای مکان یابی باید سیاست کلان داشت ومتناسب با آن پیشنهاد داد، گفت: در گام اول دو مسیر رفتیم، یکی اینکه هرکس پیشنهادی در این خصوص دارد ارائه کند و راه دیگر این بود که یک گروه را تعیین کردیم که به صورت پایلوت در منطقه11 مکان یابی را انجام دهند.
اعطا، رییس کمیته معماری وطرحهای شهری شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به اینکه باید هماهنگی های شهری صورت گیرد تا موضوع را شفاف بیان کنیم، ادامه داد: فضای مقابل موزه سینما در باغ فردوس یکی از پلازاهای شهری وتوسعه فضاهای همگانی محسوب می شود.
در ادامه این جلسه دکتر بابک شکوفی با بیان اینکه تهران دچار کمبود فضاهای همگانی است گفت: چیزی که درفضای شهری به شدت احساس می شود وجود میدانهای پیاده است، برای اینکه این فقر را در فضاهای عمومی جبران کنیم میبایست تلاش هایمان را معطوف به شکل فضایی که همان میدان های پیاده است، نماییم.
مهندس قاسمی، یکی دیگر از اعضای این کمیته با بیان اینکه یک مشکل بزرگ در تعریف فضاهای عمومی این است که با نبود چارچوب ناخواسته به مشکلات موجود در فضاهای همگانی دامن میزنیم، ادامه داد: می بایست در این زمینه چاره اندیشی کنیم.
به گفته او با تعیین چارچوب کار میتوانیم در سازمان زیباسازی درگیر تله ای که سازمانهای اجرایی می شوند، نشد.
دکتر ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران بعد از اتمام نظرات حاضران، با بیان اینکه اگر قرار است در تهران فعالیتی درمورد خرده فضاهای شهری صورت گیرد بهتر است همین فضاهایی که وجود دارد را گسترش دهیم، گفت: میدان امام حسین (ع) یک فضای رها شده است پس بهتر است ابتدا فضاهایی که با هزینه شهرداری درست شده است را تعیین تکلیف کنیم.
در پایان این جلسه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع فضاهای همگانی نیاز به تدوین چارچوب نظری داردکاملا موافقم، گفت: مدیریت شهری به دنبال ساخت میدان جدید نیست بلکه به دنبال این است که فضاهایی که پتانسیل ارتقاء دارند را تبدیل به یک پلازای شهری کند، مانند موزه سینما در مقابل باغ فردوس.
او با اشاره به اینکه در شهرداری انبوهی از طرح هایی است که مصوبه هم گرفته اند اما کسی به سراغ آنها نمیرود، ادامه داد: بهتر است کمیته ساختاری را تعریف کند که مسیر ابتدا تا انتهای موضوع فضاهای همگانی به چه صورت خواهد بود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه