جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تشکیل شد

جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر با محوریت تشکیل "ستاد راهبردی پلازهای شهری" صبح امروز (21 آذرماه) در سازمان زیباسازی شهر تهران تشکیل شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این جلسه با حضور علی اعطا، عضو شورای شهر تهران، دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، آبادیان شهردار منطقه 11، معاونین خدمات شهری مناطق 6 و 1، دکتر یاسر جعفری، معاون فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی و اعضای کمیته فنی شورای شهر تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر یاسر جعفری، معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران به ارائه پیشنهادی در خصوص میدان شهدای هفتم تیر برای تبدیل به یک پلازای شهر پرداخت و گفت: پس از دستور شهردارتهران و جمع آوری کارگاه میانه میدان هفت تیر توسط شهرداری منطقه 6 ، با یک فضای 5 هزار متر مربعی وسیعی مواجه شدیم که پتانسیل تبدیل شدن به یک پلازای شهری را دارد.
او با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران برای این میدان یک طرح تهیه کرده است، ادامه داد: حل مسائل ترافیکی یکی از مسائل قابل توجه در این طرح است و میتوان به جرات گفت میدان هفت تیر پتانسیل ایجاد یک پلازای جدید را دارد.
در ادامه این جلسه، علی اعطا عضو شورای شهر تهران ضمن استقبال از این موضوع گفت: این پیشنهاد، موضوع مهم و خوبی است که می تواند در قالب موارد مطرح شده در این شورا پیگیری ودنبال شود.
پس از این موضوع مناطق 1، 11 و 6 به ارائه مطالعات خود درمورد میادین که در این مناطق به عنوان پلازا انتخاب شده پرداختند.
در ادامه این جلسه در خصوص تشکیل ستاد راهبردی پلازهای شهری، بحث و گفت و گو شد و در نهایت تصمیم تشکیل دبیرخانه این ستاد در سازمان زیباسازی تصویب و دکتر برزین ضرغامی به عنوان مدیر ستاد و دکتر یاسر جعفری به عنوان مسوول دبیرخانه این ستاد انتخاب شدند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه