شناسایی بیش از 100 ساختمان ارزشمند در پهنه رودکی/ ساختمان دارای واجد ارزش باید حفظ شوند

زرین پناه مشاور طرح پهنه رودکی گفت: بر اساس معیارهای مشخص، ۱۰۰ ساختمان شناسایی شده را ارزیابی و برای آنها شاخص هایی تدوین کردیم تا بتوانیم بر اساس اولویت بندی برای آنها شناسنامه تهیه کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ نریمان زرین پناه مشاور طرح پهنه رودکی با بیان اینکه ساختمان های واجد ارزش در این پهنه بر اساس معیارهایی ارزش گذاری شده است، گفت: اسناد بر اساس شناسایی ارزش های فرهنگی و تاریخی و شناسنامه ارزشمند پهنه رودکی تهیه شده است.
وی افزود: شناسایی ارزش های پهنه رودکی بر اساس سه دسته بندی" ارزش های فرهنگی و تاریخی، بررسی ابنیه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در پهنه رودکی و همچنین شناسایی و ارزیابی ساختمان های واجد ارزش و دارای فرمت توسعه" بوده است.
زرین ‌پناه با اشاره به اینکه شناسایی ارزش های پهنه رودکی بر اساس فرصت ها، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این پهنه بوده است، تصریح کرد: بر اساس معیارهای مشخص، ۱۰۰ ساختمان شناسایی شده را ارزیابی و برای آنها شاخص هایی تدوین کردیم تا بتوانیم بر اساس اولویت بندی برای آنها شناسنامه تهیه کنیم.
مشاور طرح پهنه رودکی ادامه داد: بر اساس ارزش های فرهنگی و هنری توانستیم ۴۴ ساختمان دارای کاربری ارزشمند را در راستای اهداف پهنه از جمله سفارتخانه هایی مانند سفارت فرانسه، ارمنستان و ... را شناسایی کنیم.
به گفته وی: ما توانستیم 61 ابنیه را در طرح جامع فضای فرهنگی شناسایی کنیم که از این تعداد نزدیک به 13 ابنیه تخریب شده بود. معتقدم بسیاری از این ساختمان های ارزشمند موجود در این پهنه می توانند بر اساس معیارهای پنچ گانه حفظ شوند.
مشاور طرح پهنه رودکی در ادامه با تاکید بر اینکه شاخص های ارزیابی ابنیه ارزشمند بر اساس مطالعات بیش از 100 ساختمان را در بر می گیرد، گفت: تمامی این ابنیه ارزشمند واجد ارزش یکسانی نبوده اند به همین دلیل شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران نیز قادر نیستند به یکباره تمامی آنها را برای اهداف طرح هویت بخشی پهنه رودکی مورد تملک قرار داده و به خدمت گیرد.
زرین پناه با بیان اینکه ضروری است بر اساس اولویت بندی و دسته بندی ابنیه ارزشمند نسبت به آنها اقداماتی صورت گیرد، افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالعات شناخت و به منظور ارزیابی و اولویت بندی مجموعه ابنیه ارزشمند شناسایی شده شاخص هایی تدوین شده که بر اساس آن هر یک از شاخص های ارزش معماری و کیفیت کالبدی، سازگاری و تناسب با کاربری های همجوار،موقعیت و دسترسی به شبکه معابر، پایداری و کیفیت سازه و همچنین ارزش های تاریخی اقداماتی صورت گیرد.
وی یادآور شد: امتیازبندی ساختمان های دارای ارزش معماری و کیفیت کالبدی شاخص ابنیه شناسایی شده بر اساس کیفیت طراحی معماری و همچنین ارزش های کالبدی، فضایی و بصری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مشاور طرح پهنه رودکی ادامه داد: سازگاری و تناسب با کاربری های همجوار بر اساس تناسب و هماهنگی با کاربری های همسایه خود مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین همجواری با کاربری های فرهنگی و هنری می تواند به عنوان مزیت تلقی شده و یک بنای خاص در ارزیابی واجد امتیاز و رتبه بالاتری در قیاس با سایر ابنیه قرار گیرد.
زرین پناه بیان کرد: موقعیت و دسترسی به شبکه معابر باید بر اساس نزدیکی و همجواری با خیابان های مهم پهنه رودکی مورد ارزیابی قرار گیرد. قرارگیری ابنیه در خیابان رودکی، رازی و خارک دارای ارزش بیشتری نسبت به ابنیه موجود در سایر معابر محلی است.
وی اضافه کرد: پایداری و کیفیت سازه بر اساس میزان پایداری آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. ابنیه ای که دارای سازه پایدارتر و مقاوم تری هستند بهتر می توانند در راستای اهداف طرح هویت بخشی پهنه رودکی مورد استفاده قرار گیرند.
مشاور طرح پهنه رودکی بیان کرد: ابنیه ارزشمند ساختمان های موجود در خیابان انقلاب، نوفل لو شاتو و شهریار امتیاز بالایی گرفته اند به همین منظور توانسته ایم ۳۰ ساختمان ارزشمند را در اولویت اول قرار دهیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه