دکتر مهدی بزاز زاده مدیر طراحی شهری سازمان زیباسازی:

با اجرای طرح تفصیلی در این پهنه هم مثل همه جای شهر، یکجور اغتشاش داشتیم که ساختمان 11 طبقه روبری سفارت فرانسه محصول وخروجی طرح تفصیلی بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی مدیر طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه طرح پهنه فرهنگی رودکی مسبوق به سابقه است و به دهه های80-70 برمیگردد که با عناوین مختلف مطرح شده است گفت:« اولین کاری که ما در سال گذشته انجام دادیم همه اسناد و مطالعات قبلی را جمع آوری کردیم و به نظرم 7- 6 سند بود که کسانی درباره این موضوع با اسمهای مختلف طرح موضوع کرده بودند ما همه اینها را جمع آوری و به روز رسانی و چشم اندازی برای پهنه بازنویسی و باز تعریف کردیم و بعد از آن وارد بحث محور شهریار شدیم که الگویش پیاده محوری است. در خیابان شهریار ترافیک سواره مطلقا قطع نمیشود اما بعداز پایان پروژه برای اینکه ماهیت و اولویت حرکتها پیاده باشد ترافیک عبوری نخواهیم داشت، فقط مقطعی وکنترل شده برای پلاکهایی که درمحور هستند و برای برنامه های روزمره اتفاق میافتد و بقیه مسدود و به خیابان های اطراف محدود میشود.»

دکتر بزاز زاده ادامه داد: « همزمان در این پهنه پلاکهای با ارزش را شناسایی و شروع به پیرایش آنها کردیم. سعی مان این بود که ابتدای امر با بخش دولتی وارد مذاکره شویم و بعد ازآن بخش خصوصی را هم درگیر کنیم. همزمان با شروع بازنگری طرح تفضلی، شناسایی بناهایی ارزشمند را هم داشتیم و قرار شد با توسعه فضای فرهنگی تعدادی از بناها خریداری شود و بازآفرینی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر بناهایی که مالک خصوصی دارد به این سمت پیشرفت کنند که با الگوهای فرهنگی و به میزان تراکمی که ما پیشنهاد میدهیم به سمت اجرا بروند»

مدیر طراحی شهری سازمان زیباسازی در باره موانع پیش پای اجرای این طرح گفت:« بالاخره در هر پروژه شهری منافع گروه های مختلفی درگیر است و اصولا زمانی که تضاد منافع پیش میآید این قضیه بروز و پیشبرد پروژه را بامشکل مواجه میکند؛ همه پروژه ها همینطور است. برای اجرای طرح پیاده راه شهریار خوشبختانه سازمان ترافیک با رویکرد مثبت به این موضوع نگاه و خیلی خوب همکاری کردند. اما هماهنگی تاسیسات پروژه و سازمانهای خدمات رسان چون آب، برق و گاز خیلی مسئله است استثناً سازمان آب خیلی خوب همکاری کردند اما بقیه سازمانها همکاری خوبی نداشتند و نقشه نمیدهند و باید موقعیت تاسیسات را خودمان با گمانه زنی مشخص کنیم. یا در فضای سبز به دلیل اینکه به مرور زمان آسفالت روی آسفالت ریخته شده یک جاهایی عمق آسفالت تا 60 -50 سانتی متر هم بوده است وقتی آسفالت را برداشتیم به دلیل شیوه غلط آبیاری فضای سبز، ریشه درخت به جای عمق زمین به سمت سطح خاک حرکت کرده و این خودش یک موضوع جدی است که مجبوریم تمهیداتی بیندیشیم تا درختها را حفظ کنیم. در حالت نرمال و طبیعی ریشه درخت باید در عمق باشد و نباید در سطح حرکت کند تا راحت بشود کارهای عمرانی را انجام داد.» وی در ادامه با تاکید براینکه موانع این چنینی هرچند متعدد اما در همه پروژه ها متداول هست افزود:« اینکه بگوییم به صورت خاص پیچیدگی جدی وجود داشته باشد الحمدالله موردی نبوده است. به دلیل گستردگی طرح کمی هماهنگی تالار ، مجموعه وزارت ارشاد و شهرداری و دستگاههای خدمات رسان، سخت است اما امیدواریم همانطور که تا به حال این طرح خوب پیش رفته است پیش برود و بتوانیم کار را به خوبی جمع کنیم و تحویل مردم بدهیم.»

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شهرهای ایران از چه زمانی زندگی شبانه را تجربه کرده‌اند؟ چه تفاوتی میان زندگی شبانه در تهران پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟ آیا زندگی شبانه شهری در ادبیات ایران جایگاهی داشته است؟ نسبت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه