فراخوان جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)

سازمان زیباسازی شهر تهران سومین جشنواره ملی مبلمان شهری را با عنوان دایره خلاق برای سومین سال متوالی(در زمستان سال جاری) برگزار می کند.
این جشنواره با هدف توجه به مفاهیم بنیادین طراحی، توسعه ی ایده های نو، تحقق آرمان های شهری، بهبود کیفیت مبلمان شهری بر اساس مبانی والگوهای فرهنگ و هویت ایرانی و انسان محور در راستای تامین نیازها و اهداف سازمان و به طور خاص تشویق و ترغیب طراحان، هنرمندان و متخصصان ایرانی در حوزه مبلمان شهری برای طراحی و ارائه ایده های خلاقانه، نوآورانه و اصیل و به کارگیری آنها در فرآیند زیباسازی شهری، برنامه ریزی گردیده و به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه