آوینی، شهید اهل قلم


یادمان شهدا پاسداشت روح آزادی کسانی است که جان در طبق اخلاص نهادند تا با اهداء خون خویش رهگشای روندگانی باشند تا در تاریکی نمانند. راهبانی صدیق باشند و تاریکی ها را نور افشانی کنند هرچند بسیار گفته اند از شهید وشهادت اما همه اینها هیچگاه نتوانسته بزرگی و عظمت آنان را به معنای واقعی کلمه بیان نماید.

شهید شهادت می دهد به عصر خویش و به مردمان خویش و شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی مشعل فروزان زمانه ماست، راهنمایی بصیر که خون به جای دوات در قلم نمود تا کاروان سالار ما باشد و صدای ما برای همه تاریخ .

تندیس برنزی شهید مرتضی آوینی در پارک شهید آوینی یادمان آن شهید والامقام است تا رهگذران را لحظاتی به تعمق به خویش وادارد.

 

رسانه