چهارشنبه, 07 اسفند 1398 12:17

مرمت وبازسازی مجسمه سیمرغ - تناولی

پنج شنبه, 18 مهر 1398 23:54

مجسمه قیصر امروز نصب می شود

سه شنبه, 10 بهمن 1396 13:24

جشنواره مجسمه های برفی

یکشنبه, 08 بهمن 1396 19:24

جشنواره مجسمه های برفی

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 09:33

اثر هنری "باربر" بازسازی و ترمیم شد

یکشنبه, 17 بهمن 1395 11:51

بازگشت مجسمه کمال الملک

صفحه1 از7